กรุณาปิด AdBlock!

Cancel your adBlock please.

ขยายหน้าเว็บRegister Login
 โฆษณา
หน้า: [1]  ลงล่าง
  พิมพ์  
topic

[TS] จัดระเบียบคลื่นสมอง (Synchronizing Your BrainWaves)  (อ่าน 4945 ครั้ง)

ไอที
« เมื่อ: 22, 09 2008, 07:40:27 PM »
[TS] จัดระเบียบคลื่นสมอง (Synchronizing Your BrainWaves)

ไม่ทราบว่าแปลถูกหรือเปล่านะครับ ท่านที่ทราบช่วยแก้ไขด้วยนะครับ
โหลดเสร็จก็โพสเหมือนเดิมล่ะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาครับ
henbae
ปล. ขอแค่รอยยิ้มเหมือนเดิมครับ

==============================================


link   


link   


link   


link   


I-Doser Pack (Synchronizing Your BrainWaves) | 330 in 1 | 143 MB
What is I-Doser?
I-Doser Labs is the leading producer of Binaural Brainwave CDs and computer applications. Using proven, scientific, and safe methods of synchronizing your brainwaves;
a simulated state can be achieved through the use of our advanced audio CDs, or the I-Doser Application, and a pair of high quality stereo headphones.
Our Binaural process has been refined with years of research and development.
With thousands of satisfied users, the I-Doser Labs CDs, MP3s, and the I-Doser Application for PCs continue to lead the industry as the only safe and effective method to achieve a simulated mood or experience.

I-Doser for the PC is the most advanced computer application available to achieve a simulated mood or experience through the use of binaural beats. Use the I-Doser app to play doses included in this AIO. Each dose is scientifically designed to give you the optimal measure of pure beats safely and effectively to induce state.

Is I-Doser safe?
Absolutely! I-Doser has been tested on many people of many different age ranges and there has never been an issue with the safety of the I-Doser doses. However, for doses marked "strong or long program doses, it is highly advisable you do not operate heavy machinery or drive under the influence of a strong I-Doser dose. Use it with the same respects you would a doctor prescribed or recreational drug.

What to do:
Step 1: Click "install I-Doser 4.5" and install the program
Step 2: Click doses, and copy all the files (196) into a directory of your choice.
Step 3: Run I-Doser, load a dose file, and enjoy

Include:
*I-Doser v4.5 (Full)
*I-Doser v4.5 (Lite)
*I-Doser v4.5 (Portable)
*Tutorial Flash
*324 Dose Files
*BrainWave Generator v3.1.12 (BONUS)

Some Types of doses:

5HTP
Antidepressant (Moderate)
25 Minutes
Do you know your brain makes "happy hormones?" 5HTP is an amino acid that is used in the brain to make the hormone Serotonin, which is your HAPPY Hormone. We desinged the 5HTP dose to assist your master hormone gland, the pineal gland that makes Melatonin at night and Serotonin during the day. When these two hormones get out of balance, wee feel depressed during the day and cannot sleep well at night. A guaranteed formula for stress. Let our 5HTP dose put things back in the norm. Best taken in the morning when you wake and/or at night before sleep, 5HTP will re-level your hormones and help you feel happy again!

A-BOMB
Recreational (VERY STRONG)
30 Minutes
BOOOOM! That is your brain on A-BOMB! And it works just like that: It starts with a low upramp of emotional feelings that seep into the deep crevices of your brain, hardly there, with hardly any effect at all in the beginning. You feel something, that is for sure, as the dose begins to slowly work its way into your mind. A bit a bit of euphoria, that slight cold-sweat your body makes to warm you that something is happening. Not the strongest dose, so far. Not even all that great. Then, it hits! BOOOM! The A-BOMB goes off and the hrz level propels you into the deepest reaches of space where there is NO reality, which is why this dose is often called the reality buster. A-BOMB mixes everything we know about how binaural doses can effect you, and ramps it up times infinity. We get constant emails about this favorite, and they all say basically the same thing: IT BLEW MY MIND! Exactly.

Anesthesia
Sedative (VERY Strong)
30 Minutes
Let's not beat around the bush: Anesthesia will mess you up. DO NOT get in a car after this dose! Not like you can, since the only thing you will want to do is drop to the floor and let the world swirl around you. Testers have called it a "short lived, but a crazy numbing experience." You can use it for any form of pain (toothache, headache, etc.) and it works great, or simply get it for a good example of what an i-doser dose can do. Just make sure your bed isn't far from your computer. Trust us.

Black Sunshine
Recreational (VERY STRONG)
35 Minutes
You know a dose is good when all of a sudden our email box is spammed with high regards for a specific dose. That happened when White Crosses was released, another popular dose of ours. All everyone could talk about was White Crosses. Black Sunshine can be considered our first sequel dose. From the team who created White Crosses, comes BLACK SUNSHINE. They said they could do a dose just as good or better than White Crosses, and everybody laughed. Well, THEY DID IT! BLACK SUNSHINE is the anti-stimulant. I wish we could easily put into words what this dose does, but it is so beyond words... let's try: It takes your brain and twists it so that everything shines with a beautiful glow, then it goes beyond and reverses all that glow deep inside you. There is no sunshine when you are looking face to face with your soul, and Black Sunshine puts you in a room with your soul and lets you two talk it out, but without talking. Communicating, with yourself, but so deep under you will strain to remember. Highly advanced, this dose attempts to bring you further under than any dose before it. Be warned, this is not a dose for everyone. If you aren't sure, stick to the lighter, more earthly, doses. A dose that can't be described. BLACK SUNSHINE.

Cocaine
Recreational (VERY STRONG)
30 Minutes
Cocaine is a common stimulant derived from the Erythroxylum coca plant. It is best known for its massive popularity in powdered and freebase forms. Are you ready for it as it: Increases alertness, wakefulness, elevates the mood, mild to high degree of euphoria, increases athletic performance, decreases fatigue, clearer thinking, increases concentration, and increases energy? Warning, this one comes close! We have marked it VERY STRONG for a reason, and you will soon find out why.

Crystal Meth
Recreational (VERY STRONG)
35 Minutes
This dose seems to do both good and bad, but it is such a fine example of how a binaural dose can really effect your entire body. Expect increased energy and alertness, decreased need for sleep, euphoria, increased sexuality, excessive talking, sweating, visual & auditory hallucinations (hearing voices.) This dose literally freaked out several of our beta testers when they got sweats and reported hearing things from inside their head. This dose can often feel somewhat more like MDMA (Ecstasy) than a simple stimulant including a sense of euphoria, openness, and intellectual expansion. There can be a mild psychedelic component as the new user feels they see the world a little differently. The sensation of mind-expansion and openness quickly fade after the first few uses and physical and mental stimulation dominate the experiential effects. Because of some of adverse effects like sweating and auditory hallucinations, we have marked this very strong. Use caution!

Divinorum
Stimulant (VERY STRONG)
30 Minutes
Divine: To see in new light the world around you, shimmering. Divinorum is the result of 2 months of testing and the only dose to be created by the creator and visionary behind I-Doser. It is her baby. When we say this is a very strong dose, we are not kidding. It was designed to give you inner insight, a view inside, and a deep trip into your soul. Take this dose in the dark, on your bed, and get ready for one of the most spiritual trips possible through an I-Doser dose. I have seen inside myself, and not everything is clear.

Ecstasy
Sexual (VERY Strong)
30 Minutes
Let's face it. Sometimes you just want to MAKE it happen, and make it happen hard and good. Ecstasy was designed to bring you to the mind-state of near orgasm. Our strongest, fastest, sexual dose- we do not recommend this for casual users. Bring that experience to the NEXXXT level with Ecstasy. This is not for romance. This is not for cuddle. This was designed to make you explode in pure ecstasy, tingle your body, and melt your soul.

Excite
Sexual (VERY Strong)
50 Minutes
Excite is the perfect dose to put you (or your partner) "in the mood." Designed to be used just prior to sexual activity, or to put you in a sexual brain-state, it takes you through several levels of brain activity to leave you fully charged, ready, and "able." Starting from your normal state, it eases you from slight euphoria into somatic responses, tingling, heat and then melts away anxiety to leave you in the Venus state of love, sexuality, sensuality, and harmony. You WILL be ready.

Extend
Sexual (Moderate)
20 Minutes
When the mood is right, you want and need to LAST! Extend is the perfect supplement to any sexual endeavor. Designed to be a quick dose right before sexual activity, it will leave you feeling refreshed, ready, and able to go all the way and more. Finish too soon? Can't finish at all? Never get started? Extend may be the dose you need.

French Roast
Energizer (Moderate)
5 Minutes
French Roast is the perfect Early Morning pick-me-up, or a late night boost when you need a few more hours of open eyes. This dose takes you from an existing state of blah to a normal mid-day condition of awake. Use it in the morning just as you wake up to start the day off right. French Roast synchronizes your brain to 14z, or the state of being alert and awake.

Genesis
Stimulant (VERY STRONG)
30 Minutes
The universe was created with a bang, and we offer you Genesis so you can feel that explosion deep inside. At the start it will feel like a little spark, you will have to concentrate to feel it, like a tiny match burning deep in your soul. By halfway though the dose, the spark will be a forest fire consuming everything that is dark or bad inside you. Bad feelings wash away in this incredible soul-fire. By the end of the dose, your body will be shaking under an explosion of heat, you may feel jittery, alive, awake, and shaking when the final minutes of Genesis hit you: the Big Bang of your soul. When the dose is over, you will feel new, washed away in the incredible fire. Words can not describe the complete wash of this soul bomb: Genesis.

Heroin
Recreational (VERY STRONG)
30 Minutes
For a much stronger dose than our popular OPIUM, here is Heroin. We get constant reports of feeling a surge of euphoria rush accompanied by a warm flushing of the skin, a dry mouth, and heavy extremities. Following this initial euphoria, the user goes on the nod, an alternately wakeful and drowsy state. You will dream while awake, and be awake while you dream. Unlike any dose we have. If you have tried our opium dose, times it by ten and you are close. Just like the real thing, without the instant addiction and horrific side effects, but still strong beyond belief. New users please try Opium. Experts and those wishing to push the limits, we wish you luck. You'll need it.

Inspire
Experimental (Moderate)
30 Minutes
This dose was created for users who require inspiration, for whatever reason! If you work in a creative job: be it writing, art, or just needing the ability to creatively think, then you know that being in the mood to be creative is not always an easy thing. The Theta 3-7hz level is normally associated with recall, fantasy, imagery, creativity, inspiration, future planning, dreaming, and switching thoughts. Writers block chips away with this dose, ideas flow, and you will have creative thoughts more freely flow with this dose.

JuiceIT!
Steroid (Moderate)
30 Minutes
JuiceIT! was designed for the sports or workout user. If flows through 3 levels to finely tune you as a preparation for workout or sports activity. At 3hz, your reaction time greatly increases. At 3.5hz there is an "Enhancement of Receptivity," and finally at 6.3hz there is an increase in accelerated learning. Use JuiceIT! When used just prior to sports or workouts, we found it to profoundly affect our performance! The PERFECT supplement for sports users who do not want to use chemicals or steroids, this is as close as you can get to the real thing. When competition is high, kick it into high gear!

Lucid Dream
Sleep (VERY STRONG)
30 Minutes
Lucid Dreams... or the act of being awake and aware inside your dreams. This dose was designed to be taken just before you go to bed. It is important you hit the pillows just as the dose is over so it can work its magic into the night... and magic is it! This dose was designed to do two things: Help you to remember your dreams, and aid you in being lucid in them and control them by bringing you from a high to a low theta, where dreams can intensify! Normally being able to control a dream takes months of intense practice, but with this dose it can come much easier! Since the first few times a user becomes lucid can be intense, this dose is marked VERY STRONG! Be aware!

Marijuana
Recreational (VERY Strong)
45 Minutes
All the effects of that sticky-icky leaf, without the smoke! The main active chemical in marijuana is THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). The membranes of certain nerve cells in the brain contain protein receptors that bind to THC. Once securely in place, THC kicks off a series of cellular reactions that ultimately lead to the high that users experience when they smoke marijuana. That is EXACLTLY what we tried to emulate with this dose, to GREAT effect: mood lift, philosophical or deep thinking, increased appreciation of music, pleasant body feel, and that HIGH that only THC could bring... until now! One of our most "complicated" doses, over a year in the making!

Morphine
Recreational (VERY STRONG)
30 Minutes
The great Poppy. The extreme opiate. You aren't floating, you are sinking. But, not just any decent: sinking into slowness but with a coherent calming. As this dose sets, you will be overwhelmed with a relaxing feeling almost to the extent of being uncomfortable. Relax. Let it play through and you will be rewarded with a wash of relief. Social boundary has been broken. Dreams will become a reality. Don't plan anything for after this dose, because you will be a wash of calm and want to just lay back and let life haze over. One tester, laying in a bed with headphones on as the dose finished, only mumbled: Everything is just good. Everything is just good. We knew then we had a hit dose.

Opium
Recreational (Moderate)
30 Minutes
THE JOY PLANT! Opium is a naturally occurring analgesic harvested as a latex from ripe Papaver somniferum (opium poppy) pods. It has a long history of use by humans as an oral and smoked psychoactive. Opium can cause euphoria, followed by a sense of well-being and a calm drowsiness or sedation. Breathing slows, time reverses or stops... the world is a haze. While we have not been able to fully emulate the effects of opium, we have come pretty close. A favorite dose of the I-Doser technicians, this could very well be your favorite also!

Out of Body
Stimulant (Strong)
30 Minutes
This dose is to help assist you in experiencing an out of body experience: defined as an experience in which a person seems to perceive the world from a location outside the physical body. The consciousness separates from the body and is free to roam the earth plane. Phenomena associated with the out of body experience are things like remote viewing or other such seeing of places and people as they exist in this time and place. "I floated up out of the house into the sky and became aware of everything around me. Then suddenly, I could perceive all time and in particular the whole of my life. I could see clearly that everything that seemed real and solid was just an illusion of mind. Time and space did not exist." 75% of out of body experiences happen while the user is laying down or sitting and relaxed, so put on the headphones and go into a deep state. You just may have an out of body experience.

Peyote
Recreational (VERY VERY Strong)
35 Minutes
If you are new to hallucinogenic experiences then we HIGHLY suggest starting with our TRIP dose. It is MUCH more mellow than Peyote. If you really want to fly through the outer stratosphere, then we are happy to offer you Peyote. We sent one of our senior techs to Amsterdam to sample some of the best Peyote in the world, equipped him with a laptop, and told him to write a dose that gets you as close as possible. He came back with this, and it BLEW OUR MINDS! Causes a mystical loss of oneself, disorientation of the senses, distortions in body image, distortions in perception, the inability to communicate and hyper suggestibility. A true altered state of consciousness, not a toy, not for the weak minded, not for MOST people. If you aren't ready, STAY AWAY! We warned you.

More info inside the package.

โค๊ด:
PART 1  :  http://turbo-share.com/i1wz3troyix5/I-Doser.Pack.330in1.part1.rar.html
PART 2  :  http://turbo-share.com/ll4tcesq6hda/I-Doser.Pack.330in1.part2.rar.html
henbae
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 24
กระทู้: 64
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #1 เมื่อ: 23, 09 2008, 09:34:19 PM »
link
ขอรอยยิ้มมาผมก็มีให้ หุๆๆๆ
ถ้าลองใช้ตอนนี้สมองของเด็กมหาลัย ก่อนสอบจะมีผลกระทบอะไรมั้ยเนี่ยครับ
IRONKONG
RUK-YOM
เทพไอทีมาจุติ
*
พลังความคิด 37
กระทู้: 2,486
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

"BN002"
หน้า: [1]  ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: