กรุณาปิด AdBlock!

Cancel your adBlock please.

ขยายหน้าเว็บRegister Login
 โฆษณา
หน้า: [1]  ลงล่าง
  พิมพ์  
topic

คีย์ลัด Photoshop hotkeys, shortcut keys  (อ่าน 42923 ครั้ง)

ไอที
« เมื่อ: 14, 03 2009, 10:26:20 PM »
สร้างรูปภาพใหม่
 Ctrl + N
Alt + Ctrl +N >> สร้างใหม่โดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด


ปิดไฟล์รูปภาพที่เปิดอยู่
Ctrl + W >> ปิดเฉพาะไฟลที่กำลังใช้งาน
Ctrl + Shift + W >> ปิดรูปภาพทั้งหมด



ดูหน้าจองานถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl + shift + Tab >> ดูหน้าจอถัดไป
Ctrl + Tab >> ดูหน้าจอก่อนหน้า



เรียกหน้าจอ Open เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพ
Ctrl + O



เรียกหน้าจอ Open As เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์รูปแบบอื่น
 Ctrl + Alt + O



แสดงหน้าจอคำสั่ง Page Setup
 Ctrl + Shift + P



แสดงหน้าจอ Preferences
Ctrl + K
Ctrl + Alt + K >> แสดงด้วยค่าที่ใช้ครั้งล่าสุด



แสดงหน้าจอคำสั่ง Print เพื่อพิมพ์รูปภาพ
Ctrl + P



แสดงหน้าจอ Print Option เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์
Ctrl + Alt + P



วางวัตถุที่ถูกก็อบปี้ไว้ (Paste)
 Ctrl + V
Ctrl + Shift + P >> วางลงบนขอบเขตที่กำหนด



ออกจากโปรแกรม (Quit)
Ctrl + Q



ย้อนกลับไปเป็นไฟล์ต้นฉบับ (ยกเลิกการกระทำทั้งหมด)
 F12



บันทึกไฟล์ภาพ (Save)
Ctrl + S



บันทึกไฟล์ภาพในชื่อใหม่หรือฟอร์แมตอื่นๆ (Save As)
Ctrl + Shift + S



บันทึกไฟล์ภาพเมื่อนำไปใช้บนเว็บ
Ctrl + Alt + Shift + S


การปรับหน้าจอรูปภาพ
 Ctrl + O >> ปรับให้พอดีกับหน้าจอ
Alt + Ctrl + O >> แสดงภาพเท่าขนาดจริง



ย่อ / ขยายขนาดภาพ (ขนาดหน้าจอยังคงเท่าเดิม)
Ctrl + (+) >> ขยายภาพ
Ctrl + (-) >> ย่อภาพ



ย่อหรือขยายหน้าจอแสดงภาพทั้งหน้าจอ
Ctrl + Alt + (+) >> ขยาย
Ctrl + Alt + (-) >> ย่อ



เรียกใช้อุปกรณ์แว่นขยาย (Zoom) ชั่วคราว แล้วใช้เม้าส์คลิก เพื่อย่อหรือขยายภาพ

Ctrl + Spacebar >> ขยาย
Alt + Spacebar >> ย่อ



เลื่อนภาพขึ้นลงหรือซ้ายขวา ครั้งละ 1 หน้าจอ
Page Up >> เลื่อนขึ้น
Page Down >> เลื่อนลง
Ctrl + Page Up >> เลื่อนซ้าย
Ctrl + Page Down >> เลื่อนขวา



เลื่อนภาพไปทางซ้าย / ขวา ครั้งละ 10 พิกเซล
Ctrl + Shift + Page Down >> เลื่อนขวา
Ctrl + Shift + Page Up >> เลื่อนซ้าย



เลื่อนภาพขึ้น / ลง ครั้งละ 10 พิกเซล
Shift + Page Up >> เลื่อนขึ้น
Shift + Page Down >> เลื่อนลง



เลื่อนภาพไปยังตำแหน่งอื่น ๆ
Home >> มุมซ้ายบนสุด
End >> มุมขวาล่างสุด



ปรับโหมดการแสดงหน้าจอโปรแกรมแบบต่าง ๆ
F



ล็อก / ปลดล็อก เส้น Guides
Ctrl + Alt + ;


แสดง / ซ่อน เส้นกริด หรือเส้น Guides
Ctrl + ' >> เส้นกริด
Ctrl + ; >> เส้น Guides



แสดง / ซ่อน ไม้บรรทัด
Ctrl + R



แสดง / ซ่อน เส้น Path
Ctrl + Shift + H



เปลี่ยนเม้าส์เป็นเครื่องมือ Hand ชั่วคราว
Spacebar



ก็อบปี้ส่วนที่เลือก เฉพาะในเลเยอร์ปัจจุบัน (Copy)
Ctrl + C



ก็อบปี้ส่วนที่เลือกของทุกเลเยอร์เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Copy Merged)
Ctrl + Shift + C



ตัวส่วนที่เลือกจากเลเยอร์ปัจจุบัน เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Cut)
Ctrl + X



เปิดหน้าจอคำสั่ง Extract เพื่อแยกวัตถุออกจากฉากหลัง
Ctrl + Alt + X



ปรับรูปทรงของส่วนที่เลือกแบบอิสระ (Free Transform)
Ctrl + T



ปรับรูปทรงซ้ำอีกครั้ง
Ctrl + Shift + T



การใช้ฟิลเตอร์

Ctrl + F >> ใช้ฟิลเตอร์เดิมซ้ำอีกครั้ง
Ctrl + Alt + F >> แสดงหน้าจอ Last Filter
Ctrl + Shift + F >> แสดงหน้าจอ Fade



แสดงหน้าจอคำสั่ง Liquify เพื่อทำภาพบิดเบี้ยว
Ctrl + Shift + X



แสดงหน้าจอคำสั่ง Pattern Maker เพื่อสร้างภาพลวดลาย
Ctrl + Alt + Shift + X



ย้อนขั้นตอนการทำงานด้วย History
Ctrl + Alt + Z >> ย้อนกลับ
Ctrl + Shift + Z >> เลื่อนไปข้างหน้า



ยกเลิกการกระทำขั้นตอนล่าสุด
Ctrl + Z

ลบพื้นที่ที่ถูกเลือก
Backspace หรือ Delete



ยกเลิกการเลือก
Ctrl + D



แสดงหน้าจอคำสั่ง Feather เพื่อกำหนดการฟุ้งกระจายของขอบ
Ctrl + Alt + D



สลับการเลือก
Ctrl + Shift + I



เลื่อนพื้นที่ที่ถูกเลือกไปในทิศทางต่าง ๆ
ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อนครั้งละ

1 พิกเซล

Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อน

ครั้งละ 10 พิกเซล



เลื่อนเฉพาะกรอบไปในทิศทางต่าง ๆ

Ctrl + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อน

ครั้งละ 1 พิกเซล

Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down)

>> เลื่อนครั้งละ 10 พิกเซล

เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบ Path

A หรือ Shift + A : : : สลับเครื่องมือ Path และ Direct



เรียกใช้เครื่องมือวาดภาพ Paint Brush

B หรือ Shift + B : : : สลับเครื่องมือ Paintbrush และ Pencil



เรียกใช้เครื่องมือตัดภาพส่วนเกิน Crop

C



ปรับเป็นสีมาตรฐานที่ตั้งไว้ [ Default Colors ]

D



เรียกใช้เครื่องมือลบภาพ Eraser

E หรือ Shift + E : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Eraser



เรียกใช้เครื่องมือเติมสี Gradient

G หรือ Shift + G : : : สลับใช้เครื่องมือ Gradient และ Paint Bucket



เรียกใช้เครื่องมือเลื่อนดูภาพ Hard

H



เรียกใช้เครื่องมือเลือกสี Eyedropper

I หรือ Shift + I : : : สลับใช้เครื่องมือ Eyedropper / Sampler / Measure



เรียกใช้เครื่องมือทำสำเนาภาพ Healing Brush / Patch

J หรือ Shift + J : : : สลับใช้เครื่องมือ Healing Brush และ Patch Tool



เรียกใช้เครื่องมือตัดแบ่งภาพ Slice

K หรือ Shift + K : : : สลับใช้เครื่องมือ Slice และ Slice Select



เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบอิสระ Lasso

L หรือ Shift + L : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Lasso



เรียกใช้เครื่องมือการสร้างการเลือกเป็นรูปเรขาคณิต Marpuee

M หรือ Shift + M : : : สลับใช้เครื่องมือแบบ Rectangle และ Elliptical



เรียกใช้เครื่องมือบันทึกหมายเหตุ [ Notes ]

N หรือ Shift + N : : : สลับใช้เครื่องมือ Notes และ Audio Annotation



เรียกใช้เครื่องมือปรับแสงสีชุด Dodge / Burn / Sponge

O หรือ Shift + O : : : สลับใช้เครื่องมือ Dodge / Burn / Sponge



เรียกใช้เครื่องมือสร้างเส้น Path แบบ Pen

P หรือ Shift + P : : : สลับใช้เครื่องมือ Pen และ Freeform Pen



สลับการทำงานระหว่างโหมด Standard และ Quick Mask เพื่อป้องกันภาพจากการปรับแต่ง

Q



เรียกใช้เครื่องมือปรับความคมชัดชุด Blur / Sharpen / Smudge

R หรือ Shift + R : : : สลับใช้เครื่องมือ Blur / Sharpen / Smudge



เรียกใช้เครื่องทำสำเนาภาพ Cone Stamp

S หรือ Shift + S : : : สลับใช้เครื่องมือ Clone และ Pattern Stamp



เรียกใช้เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษร Type

T



เรียกใช้เครื่องมือสร้างรูปทรงเรขาคณิต Shape

U หรือ Shift + U : : : สลับใช้เครื่องมือ Shape และ Line



เรียกใช้เครื่องมือ Move

V



เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกตามค่าสี Magic Wand

W



สลับสีพื้นหน้าและสีพื้นหลัง

X



เรียกใช้เครื่องมือ History Brush Tool

Y



สลับระหว่าง History และ Art History Brush

Shift + Y



เรียกใช้เครื่องมือดูภาพแบบย่อ / ขยาย Zoom

Z



เพิ่มหรือลดขนาดหัวแปรงอุปกรณ์วาดภาพและยางลบ

[ : : : ลดขนาด

] : : : เพิ่มขนาด



ลดความนุ่ม [ Softness ] หรือความเข้มของเครื่องมือวาดภาพและยางลบ

Shift + [ : : : ลดขนาดทีละ 25%

Shift + ] : : : เพิ่มขนาดทีละ 25%



ปรับความโปร่งใส [ Opacity ] ของเครื่องมือวาดภาพและยางลบ ตั้งแต่ 10% - 100%

0 ? 9 [ ปุ่มตัวเลข 0 ? 9 ]

0 = 100% , 1 = 10% , 4 = 40% เป็นต้น



กำหนดอัตราการไหล [ flow ] ของสี ในอุปกรณ์แอร์บรัช ตั้งแต่ 10% - 100%

Shift + 0 ? 9 [ ปุ่มตัวเลข 0 ? 9 ]


เปิดหน้าจอ Color Settings

Ctrl + Shift + K



การปรับภาพอัตโนมัติ

Ctrl + Shift + B : : : ปรับสีอัตโนมัติ ( Auto Color )

Ctrl + Alt + Shift + L : : : ปรับค่าคอนทราสต์อัตโนมัติ ( Auto Contrast )

Ctrl + Shift + L : : : ปรับแสงเงาอัตโนมัติ ( Auto Levels )



เรียกหน้าจอ Color Balance เพื่อปรับสมดุลสี

Ctrl + B



เรียกหน้าจอ Curves เพื่อปรับแสงเงาของภาพอย่างละเอียด

Ctrl + M



ปรับภาพเป็นเฉดสีเทา ( Desaturate )

Ctrl + Shift + U



ตรวจสอบรูปภาพ RPG ที่อยู่นอกขอบเขตของสี CMYK ( Gamut Warning )

Ctrl + Shift + Y



เรียกหน้าจอ Hue / Saturation เพื่อปรับสีและความบริสุทธิ์ของสี

Ctrl + U



ปรับเป็นภาพแบบฟิล์มเนกาตีฟ ( Invert )

Ctrl + I



เรียกหน้าจอปรับ Levels เพื่อปรับการกระจายตัวของแสงและเงา

Ctrl + L



แสดงหน้าจอการเติมสี ( Fill )

Shift + Backspace



เติมสีด้วยขั้นตอนจาก History

Ctrl + Alt + Backspace

Ctrl + Alt + Shift + Backspsce : : : ไม่เติมในส่วนที่โปร่งใส



กำหนดรูปแบบการเติมสี

Ctrl + Backspace : : : เติมด้วยสี Background

Alt + Backspace : : : เติมด้วยสี Foreground

Ctrl + Shift + Backspace : : : เติมด้วยสี Background เฉพาะส่วนที่ไม่โปร่งใส

Alt + Shift + Backspace : : : เติมด้วยสี Foreground เฉพาะส่วนที่ไม่โปร่งใส


สร้างเลเยอร์ใหม่ [ New Layer ]

Ctrl + Shift + N

Ctrl + Alt + Shift + N : : : ไม่แสดงหน้าจอกำหนดรายละเอียด



เลือกเลเยอร์

Alt + ] : : : ถัดไป

Alt + [ : : : ก่อนหน้า

Alt + Shift + ] : : : ล่างสุด

Alt + Shift + [ : : : บนสุด



นำเลเยอร์ที่เลือกมาไว้หน้าสุด

Ctrl + Shift + ]



จัดกลุ่มเลเยอร์

Ctrl + G

Ctrl + Shift + G : : : ยกเลิกการจัดกลุ่ม



ปรับความโปร่งใสของเลเยอร์ตั้งแต่ 10% - 100%

1 ? 0 : : : ปุ่มตัวเลข 1 ? 0



ตัวเลือกของการสร้างเลเยอร์ใหม่ในระหว่างการก็อปปี้

Ctrl + J : : : สร้างใหม่ระหว่างการก็อปปี้

Ctrl + Shift + J : : : สร้างใหม่ระหว่างการตัด



รวมเลเยอร์ที่ลิงค์อยู่กับเลเยอร์ปัจจุบันให้กลายเป็นเลเยอร์เดียว

Ctrl + E



รวมเลเยอร์ที่แสดงอยู่เข้าด้วยกัน ยกเว้นเลเยอร์ที่ถูกซ่อน [ Merge Visible ]

Ctrl + Shift + E



รวมเลเยอร์ที่แสดงอยู่เข้าด้วยกัน

Ctrl + Alt + Shift + E



รวมเลเยอร์ปัจจุบัน เข้ากับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง [ Move Layer Down ]

Ctrl + [



ล็อกเลเยอร์เฉพาะส่วนที่โปร่งใส

/



ย้ายเลเยอร์

Ctrl + ] : : : ขึ้น 1 ระดับ

Ctrl + [ : : : ลง 1 ระดับ

Ctrl + Shift + ] : : : ขึ้นบนสุด

Ctrl + Shift + [ : : : ลงล่างสุด


เลือกโหมดการผสมสี

Shift + (ลบ)- : : : เลือกย้อนหลัง

Shift + (บวก)+ : : : เลือกไปข้างหน้า



เลือกการผสมสีในโหมดที่ต้องการ

Alt + Shift + Q : : : Behind

Alt + Shift + R : : : Clear

Alt + Shift + C : : : Color

Alt + Shift + B : : : Color Burn

Alt + Shift + D : : : Color Dodge

Alt + Shift + K : : : Darken

Alt + Shift + E : : : Difference

Alt + Shift + I : : : Dissolve

Alt + Shift + X : : : Exclusion

Alt + Shift + H : : : Hard Light

Alt + Shift + U : : : Hue

Alt + Shift + G : : : Lighten

Alt + Shift + A : : : Linear Burn

Alt + Shift + W : : : Linear Dodge

Alt + Shift + J : : : Linear Light

Alt + Shift + Y : : : Luminosity

Alt + Shift + M : : : Multiply

Alt + Shift + N : : : Normal

Alt + Shift + O : : : Overlay

Alt + Shift + Z : : : Pin Light

Alt + Shift + T : : : Saturation

Alt + Shift + S : : : Screen

Alt + Shift + F : : : Soft Light

Alt + Shift + L : : : Threshold / Normal

Alt + Shift + V : : : Vivid Light



พาเลตต์เป็นหน้าจอย่อยที่ใช้เลือกรายละเอียดประกอบการทำงานต่าง ๆ ในโปรแกรม ซึ่งปุ่มคีย์บอร์ดที่สามารถใช้ควบคุมการใช้งานประกอบด้วย



แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Action

F9



แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์และแถบเครื่องมือทั้งหมด

Teb



แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ทั้งหมดแต่ยังคงแสดงแถบเครื่องมือ

Shift + Teb



แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Brushes

F5



แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Color

F6



แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Info

F8



แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Layers

F7



ปรับหรือยกเลิกแบบตัวอักษรต่าง ๆ


Ctrl + Shift + H : : : ตัวพิมพ์เล็ก

Ctrl + Shift + / : : : ขีดฆ่า

Ctrl + Alt + Shift + ( บวก )+ : : : ตัวห้อย

Ctrl + Shift + ( บวก )+ : : : ตัวยก

Ctrl + Shift + U : : : ขีดเส้นใต้

Ctrl + Shift + K : : : ตัวพิมพ์ใหญ่



จัดตัวอักษรชิดขอบด้านใดด้านหนึ่ง

Ctrl + Shift + L : : : ชิดซ้าย

Ctrl + Shift + R : : : ชิดขวา

Ctrl + Shift + C : : : กึ่งกลาง



เพิ่ม / ลดค่า Kerning ครั้งละ 20 / 1000 em

Alt + <- หรือ ->



เพิ่ม / ลด ตำแหน่งตัวอักษร ครั้งละ 2pt

Alt + Shift + ?(ลูกศร) หรือ ?(ลูกศร)



ปรับระยะบรรทัดเพิ่ม / ลด ครั้งละ 2pt

Alt + ?(ลูกศร) หรือ ?(ลูกศร)



ปรับระยะบรรทัดเป็น Auto

Ctrl + Alt + Shift + A



เพิ่ม / ลดขนาดตัวอักษรครั้งละ 2 Point

Ctrl + Shift + < : : : เพิ่ม

Ctrl + Shift + > : : : ลด



จัดย่อหน้าให้ด้านซ้ายขวาตรงกัน และบรรทัดสุดท้ายชิดซ้าย

Ctrl + Shift + J



จัดย่อหน้าให้ด้านซ้ายขวาตรงกัน รวมทั้งบรรทัดสุดท้าย

Ctrl + Shift + F



เลื่อนเคอร์เซอร์

Ctrl + -> : : : เลื่อนไปข้างหลังทีละคำ

Ctrl + <- : : : เลื่อนไปข้างหน้าทีละคำ

Home : : : ต้นบรรทัด

End : : : ท้ายบรรทัด

Ctrl + Home : : : ต้นเนื้อหา

Ctrl + End : : : ท้ายเนื้อหา

Ctrl + ?(ลูกศร) : : : ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl + ?(ลูกศร) : : : ย่อหน้าถัดไป



เลือกตัวอักษร

Shift + <- หรือ -> : : : เลือกทีละตัว

Shift + ?(ลูกศร) หรือ ?(ลูกศร) : : : เลือกทีละบรรทัด

Ctrl + Shift + <- หรือ -> : : : เลือกทีละคำ

Shift + Home : : : ต้นบรรทัด

Shift + End : : : ท้ายบรรทัด

Ctrl + Shift + Home : : : ต้นเนื้อหา

Ctrl + Shift + End : : : ท้ายเนื้อหา



ตั้งค่าความกว้าง / สูง ตัวอักษรเป็น 100%

Ctrl + Shift + X : : : ปรับความกว้าง

Ctrl + Alt + Shift + X : : : ปรับความสูง



ตั้งค่า Tracking เป็น 0

Ctrl + Shift + Q



เลือก / ยกเลิก ใส่ขีดในคำที่ตกบรรทัด

Ctrl + Alt + Shift + H



ปรับวิธีจัดคำ

Ctrl + Alt + Shift + T




++NEAR++
RUK-YOM
เด็กไอทีตัวเต็มวัย
*
พลังความคิด 55
กระทู้: 576
บันทึกการเข้า

link
สวัสดีคุณ  <you/>  วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
ไอที
« ตอบ #1 เมื่อ: 15, 03 2009, 10:00:42 AM »
น่้าจะมาเร็วกว่านี้ aiwebs_013 อาจารย์ออกข้อสอบไปแล้ว aiwebs_023
IRONKONG
RUK-YOM
เทพไอทีมาจุติ
*
พลังความคิด 37
กระทู้: 2,486
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

"BN002"
ไอที
« ตอบ #2 เมื่อ: 15, 03 2009, 11:18:55 AM »
 aiwebs_016 อย่าบอกนะว่า เปิด PS แล้วพิมพ์เอาน่ะ?

ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่รวบรวมมาให้  aiwebs_030

ปล. ขอแก้ชื่อหน่อยนะครับ (เพื่อผลลัพท์ในการค้นหา)
เด็กไอทีคลับ
เด็กไอทีตัวพ่อ
เด็กไอทีคลับชั้นเซียน
*
พลังความคิด 89
กระทู้: 3,536
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #3 เมื่อ: 15, 03 2009, 03:09:22 PM »
ถามใครล่ะพี่ถ้าถามผมคือ เขาจะออกข้อสอบมาแบบว่า เครื่องมือตัวนี้ ส่องๆ คีย์ลัดคืออะไร aiwebs_017 นั่นล่ะตายหยั่งเขียดเลย ผีหลอกก
IRONKONG
RUK-YOM
เทพไอทีมาจุติ
*
พลังความคิด 37
กระทู้: 2,486
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

"BN002"
ไอที
« ตอบ #4 เมื่อ: 15, 03 2009, 03:30:48 PM »
กด F1
เด็กไอทีคลับ
เด็กไอทีตัวพ่อ
เด็กไอทีคลับชั้นเซียน
*
พลังความคิด 89
กระทู้: 3,536
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #5 เมื่อ: 15, 03 2009, 04:37:57 PM »
กด F1
สอบปลายภาค เขียนในกระดาษ ผมจะกด F1 ที่ไหนล่ะครับ พุ่ง
IRONKONG
RUK-YOM
เทพไอทีมาจุติ
*
พลังความคิด 37
กระทู้: 2,486
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

"BN002"
ไอที
« ตอบ #6 เมื่อ: 24, 03 2009, 05:16:16 PM »
กด Alt+F4 เอิ๊กกกกกก
LEE Freedom
เด็กไอทีคลับไฟแรง
*
พลังความคิด 17
กระทู้: 131
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า



link


ไอที
« ตอบ #7 เมื่อ: 5, 04 2009, 03:04:13 PM »
เยี่ยมครับ
sabsa
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 0
กระทู้: 5
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #8 เมื่อ: 6, 04 2009, 06:09:47 PM »
หาจากไหนนี้ขอเคดิตด้วยคับ
BenTen
เด็กไอทียอดนักปั่น
*
พลังความคิด 5
กระทู้: 301
บันทึกการเข้า

link

แนวทางการเล่นตอนแรกลิงล่างนี้เลย เกมคนไทยร้อยเปอร์เซ็น
http://www.spiritlinker.com/webboard/viewtopic.php?tid=271 link

เกมวางแผนคนไทยนุกๆออนผมออนเทียงวัน
http://www.thumbatt.com/?invite=4071 link

คุณNAERวันนี้คุณโพสหรือยัง
ไอที
« ตอบ #9 เมื่อ: 6, 04 2009, 09:24:43 PM »
จำไม่ได้แล้วครับ

วันนั้นเล่นเน็ตบังเอิญเจออ่ะ

ลืมให้เครดิต

เดี๋ยวถ้าเจอจะเอามาใส่ให้ครับ


ขอบคุณครับที่บอก
++NEAR++
RUK-YOM
เด็กไอทีตัวเต็มวัย
*
พลังความคิด 55
กระทู้: 576
บันทึกการเข้า

link
สวัสดีคุณ  <you/>  วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
ไอที
« ตอบ #10 เมื่อ: 7, 04 2009, 01:02:21 AM »
okคับ
BenTen
เด็กไอทียอดนักปั่น
*
พลังความคิด 5
กระทู้: 301
บันทึกการเข้า

link

แนวทางการเล่นตอนแรกลิงล่างนี้เลย เกมคนไทยร้อยเปอร์เซ็น
http://www.spiritlinker.com/webboard/viewtopic.php?tid=271 link

เกมวางแผนคนไทยนุกๆออนผมออนเทียงวัน
http://www.thumbatt.com/?invite=4071 link

คุณNAERวันนี้คุณโพสหรือยัง
ไอที
« ตอบ #11 เมื่อ: 16, 09 2009, 09:37:14 AM »
โหว..... เยอะแต่คงได้ใช้ไม่หมดครับ จำไม่ได้
ผมจำได้แค่หลักๆ เบื้องต้นเองครับผม
ขอบคุณมากครับ.....
aoywen
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 1
กระทู้: 8
บันทึกการเข้า

สวัสดีครับผม คุณ : [name]
เกิดมามีกรรม ตัวดำ แต่.. ดันหล่อ
ไอที
« ตอบ #12 เมื่อ: 30, 11 2009, 11:07:59 AM »
ขอบคุณค่ะ  กำลังหาพอดีเลย
mammooh
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 3
กระทู้: 16
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #13 เมื่อ: 30, 11 2009, 10:31:25 PM »
โหว..... เยอะแต่คงได้ใช้ไม่หมดครับ จำไม่ได้
ผมจำได้แค่หลักๆ เบื้องต้นเองครับผม
ขอบคุณมากครับ.....

โค๊ด ตรง ลายเซ็น ถ้าต้องกาตร ให้เห็นเป็
นชขื่อ ขอวคนที่เข้ามาดูเรา ใช้ว่า

[you] คร้าบ
CoolPha
RUK-YOM
ปรมาจารย์ด้านไอที
*
พลังความคิด 76
กระทู้: 5,261
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

ไอที
« ตอบ #14 เมื่อ: 15, 02 2010, 02:41:25 PM »
เยอะมากมาย แต่มีประโยชน์มากๆ  ว้าววว
roetee
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 0
กระทู้: 2
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]  ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: