กรุณาปิด AdBlock!

Cancel your adBlock please.

ขยายหน้าเว็บRegister Login
 โฆษณา
หน้า: [1]  ลงล่าง
  พิมพ์  
topic

แก้ปัญหาเปิดอ่าน Email เป็น ภาษาต่างดาว  (อ่าน 16403 ครั้ง)

ไอที
« เมื่อ: 10, 09 2006, 11:20:09 PM »
aiwebs_004 หลายๆท่านอาจจะต้องเคยได้พบกับ email ที่เพื่อนคุณส่งมา สังเกตุได้จาก subject จะไม่มี จะขึ้นเป็น (none)

แล้วพอเราเปิดเข้าไปด้านใน ก็จะเป็นภาษาอะไรที่เราอ่านไม่ออก ส่วนใหญ่แล้วจะมีเครื่องหมาย = ปิดตรงส่วนท้าย เช่นแบบนี้ครับ

โค๊ด:
--=_alternative 0007D51C472571DC_=
Content-Type: text/plain; charset="TIS-620"
Content-Transfer-Encoding: base64

LS0tLS0gRm9yd2FyZGVkIGJ5IFBpeWEgTnVrYWV3L09wZXJhdGlvbi9QYXJ0cy9Db21tZXJjZS9Z
YW1haGFNb3Rvci9UWU0gb24gDQowMS8wOS8wNiAwODoyNCBBTSAtLS0tLQ0KDQpQb3JuY2hhbm9r
IEVrbWF0YXNhd2F0L0lTU3VwcG9ydDEvSVQvQ0EvWWFtYWhhTW90b3IvVFlNIA0KMDEvMDkvMDYg
MDg6MTcgQU0NCg0KVG8NCg0KY2MNCg0KU3ViamVjdA0KRnc6IOC11825wNHCIMrop7XozSDjy+nB
0qG31SDoyti0udCk0A0KDQoNCg0KDQoNCg0KDQoNClRoYW5rIHlvdSwNCkJlc3QgUmVnYXJkLA0K
UG9ybmNoYW5vayBFa21hdGFzYXdhdA0KU3lzdGVtIFN1cHBvcnQgLSBQYXJ0cyAvIElTDQpUWU0N
Ci0tLS0tIEZvcndhcmRlZCBieSBQb3JuY2hhbm9rIEVrbWF0YXNhd2F0L0lTU3VwcG9ydDEvSVQv
Q0EvWWFtYWhhTW90b3IvVFlNIA0Kb24gMDEvMDkvMjAwNiAwODoxNCAtLS0tLQ0KDQoiV2FyYXBo
b24gUnVuZ3BoYXRpIiA8d3J1bmdwaGF0aUBnbWFpbC5jb20+IA0KMzEvMDgvMjAwNiAyMDoxMw0K
DQpUbw0KIldhcmFwaG9uIFJ1bmdwaGF0aSIgPHdydW5ncGhhdGlAZ21haWwuY29tPg0KY2MNCg0K
U3ViamVjdA0K4LXXzbnA0cIgyuintejNIOPL6cHSobfVIOjK2LS50KTQDQoNCg0KDQoNCg0KDQoN
CuC+1+jNueYgpNAg4MPSwdXgw9fozafNwtKh4MXo0uTH6eC+1+jN4LXXzbnjqMXZobzZ6cut1Ke3
2KGkuSANCqrox8K/zeDH1LTjy+nB0qG31ejK2LTgt+jSt9XoqNDB0qHktOm50KTQIODD0s3C0qHj
y+ngw9Lgu+e5w9LCyti0t+nSwi4uLiANCuDD0uC757m82enLrdSnpLnLudbop7fV6OTB6OCkwqTU
tMfo0iDgy7XYodLDs+y51emo0OCh1LSi1um5odG6tdHH4M2nICAgDQq32KGkw9Hpp7fV6ODD0uS0
6cPRuiBGV0Qg4MHFwdIg4MPS4KHUtKTH0sHD2enK1qHD06TSrSDhxdChtMW6t9TppyAgDQq30+PL
6eDHxdLB1aHSw+C11825zdDkwyDgw9Kh5+TB6OCkwsq546gg5MHo4KTCw9G6w9npx+jSwdUgIiDA
0cLK0aekwSAiICAgDQrDzbq10ccgDQoNCuDLtdih0sOz7OCh1LSi1um54MHX6M3gw9Lku8PZ6ajR
obzZ6arSwqS5udXpt9XoyrbSubrRueC31Kfhy+iny7nW6KfitMK60afgzdStIA0K4MPS5Luh0brg
vtfozbm82enLrdSny8XSwqS5ICC30emn5iC31ei7obXU4MPSoefkwejktOngu+e5pLngt9Xowseh
xdKnpNe5udAgDQrhtejH0bm50em54MPSwdW50bS+uuC+1+jNueCh6NLKwdHCwdG4wsG31ejkwejk
tOngqM2h0bm50rkgDQrhxdDgytXCp+LLx7Wizaekuc3C0qHku7fV6LnV6KHnwdKhocfo0iAg4MPS
oefgxcK16c2n5LvgqM3gvtfozbm31ei50ei5t9Hpp+YgDQq31ejkwejktOnNwtKh5LvgxcIgICAg
ICDgvtfozbngw9LLxdLCpLmh577S4b+5wdLgu9S0tdHHIA0Kq9bop+DD0uDNp+TB6OCkwsHV4b+5
IA0K4MPS5LukueC01cLHoefkwejktOmk1LTN0OTDwdKhoee50einvtm0pNjCodG5tdLBu8PQytKk
ueTB6OCozaHRubnSuSAgDQrhtejgw9Kh57nR6KfktOnkwei50rngw9TowcPZ6crWoc3C0qGhxdG6
uunSueC+w9LQx+jS4MvB57mhxdToubrYy8PV6MHSoSAoIA0K4MPS4LvnucDZwdThvukgKSDhxdDg
w9Kh5+TB6KrNuuDK1cKny7nHocvZIL7ZtKHRuaHntenNp7XQ4qG5zejQICAgDQrgxcK6zaHgvtfo
zbnmIMfo0iCizbXRx6HF0bqh6M25IODN0uTH6cfRucvF0aek6M3C4KjNodG548vB6CAgIA0K4b+5
4L7X6M254MPSpLnLudbop6HnzdLK0uC01LnNzaHku8rop6LW6bnht+ehq9XoICANCuC+w9LQx+jS
5MHozcLSoePL6eDD0uC01LmkueC01cLHzc2hqNKhw+nSueS7IOC+w9LQ4MPS5MHopNjpucq20rm3
1ejgxcIgIA0K4cXQw+nSubnV6aHn5KHFqNKhuunSucHSoeYgIOG16L7N4MPS4LTUuc3NocHSqNKh
w+nSueTB6LnSuSAgICDD2enK1qG10cfN1aG31SANCuDD0qHntdfouaLW6bnB0s3VobfVzcLZ6Lq5
4LXVwqfjueLDp+HDweHF6ccuLi4uIA0K4MPSwc2ntdHH4M2nLi4u47nKwNK+4LvF183CxejNuajp
zbkgIC4uLuC51+nNtdHH4Lvnuajp0+YgDQrgw9LD2em30bm31cfo0uCh1LTN0OTDotbpuaHRurXR
x+DD0iDC0aeh0Mu50afkt8LgxcLguc3QIOG16MHRuaTXzeDD1+jNp6jD1KcgICANCrnV6KTXzbXR
x+DD0iAgudXo4MPSy8PXzeC51ejCLi4uICANCuDD0uTB6KTUtMfo0qTD0emn4cOhos2n4MPSt9Xo
t7nYtrnNwcHSocfo0sLV6MrUurvVqNC16c2nwc2648vp4aHoytG1x+y5w6G10ce51ekgDQrgw9LD
x7rDx8HKtdTktOnjueDHxdLN0bnDx7Tgw+fHICANCrrNoaHRurXRx+DNp8fo0uDD0uTB6MrSwdLD
tsLpzbngx8XSpNe5wdLktOnhxenH4MPS5MHow9npx+jSqNDgodS0zdDkw6LW6bmh0brgw9LN1aEg
DQq26dLkzenK0bXH7LnDobXRx7nV6bXX6Lmi1um5wdIuLi4gDQrgw9LN0qio0LbZocHRuaLowaLX
uc3VoaHnw8265LTpICANCuDD0uDFwsPVuuG16Ke10cfhxenHy8fRp6jQzc2hqNKh4sOn4cPB48vp
4MPnx7fV6MrYtKHozbm31ejB0bmo0LXX6LkgICANCuDD0qjQx9TopyDmIOYg4M3Sw+jSp83RueLK
wcGizafgw9Lku+PL6b7puajQyrbSubfV6OHL6Ke51enjy+nktOkgIA0K4MPSqNC16c2n4M3S4MPX
6M2nwdG5IODD0qjQus2ht9XouunSuc3C6NKn5MO01SAuLi4uICAgDQq76NK5udXpvujN4cHo4MPS
qNDL6MenornStOTLubfV6MXZoeTB6KHF0bq66dK5t9Hpp6TXueK0wuTB6LXUtLXozc3Q5MPgxcIg
ICANCuDD0qjQ4ajpp6TH0sG01eTLwSAg4L7X6M254MPSw9npy8PXzcLRp8fo0uCh1LTN0OTDotbp
uSAgDQrK0sO+0bSk07bSwbfV6OCh1LSi1um547njqKLNp+DD0iAgDQq30bnjtLnR6bkuLuDD0qHn
4MvnueK3w8jRvrfswdfNttfN4cXQocPQ4Lvr0sq10qek7KLNp8HRuSANCuDD0uDFwsPVuqTH6dK1
1LS10cfNzaHB0rTpx8Igy8fRp+C757nLxdGhsNK548vpw9npqtfozSCWIMqh2MXH6NLB0bmk183j
pMMgIA0Kt9XozcLZ6CDgus3D7MHXzbbXzbfV6KjQtdS0tejN4M3S4MPX6M2nwdG55LTpICAgIODB
1+jN4MPS4bXop7XRx+DKw+eoICANCuDD0uDFwqTH6dLgzdLNzaHB0rTpx8IgDQoNCsPQy8fo0qe3
0qe31ei50ein4behq9XoICDgw9LD6c2n5MvptcXNtLfSp6i5pLmi0bogttLB4MPSx+jSICIgIMu5
2eYgICANCuC757nN0OTDw9a7xejSxyAiICAg4MPS5LTp4bXotc265LvH6NIgIOTB6OS06eC757nN
0OTDIOC+1Oin4MXUoaHRuuG/ueCpwuYgICggDQqo0OPL6eDD0rrNoc3C6NKn5MMgx+jS4MPS4L7U
6Ke22aGi6MGi17nB0iAuLi4pICANCsPQy8fo0qe50em54MPS5LTpwtS54MrVwqekuaLRusvH0ae0
1aTNwr7ZtLvFzbrjqODD0uG16L/Rp+TB6OS06cjRvrfs4Lfo0uTDudGhIA0K4L7D0tDjueOopMPY
6Lmk1LThtejgw9fozae31ejgw9Ko0LXpzae6zaG+6M3hwejgwdfozSDgw9KhxdG6ttanuunSuePL
6eS06SANCsfo0uDD0uC757nN0OTDILfT5MHkweihxdG6uunSuSAgICDgw9IuLi7kwejgy8XXzc3Q
5MPN1aHhxenHICAgDQrgw9K6zaHjy+mkuaLRuuHH0MPp0rmi0sLC0qvX6c3ivsq11LnNw+zB0iAg
DQrgw9LkwejgpMKk1LTgxcLH6NLgw9LgzaekubnV6bnQy8PXzSANCrfV6OCkwsPZ6crWocDSpMDZ
wdTjqKHRuqTH0sG6w9TK2Le41KLNp7XRx+DNpyAgIA0K4MPSudXoy8PXzbfV6OCkwsPZ6crWoeDC
6cLLwtG5xdmhvNnpy63Up7Tpx8Kh0bngx8XSt9Xovrqhw9C32em10sHgx7q6zcPstMfo0sLSzdDk
w6HUubvpzaeh0bmh0sO36c2nDQrLxdGnodLDwdXgvsjK0cG+0bm47OS06SANCiAg4MPS4KTCosLQ
4aLCp6S54MvF6NK51engvsPS0MHNp+G16OC+1cKnx+jSIOCi0uDLxejSudHpueTB6MPRobnHxcqn
x7m10ccgICANCsPRocq52KHgvtXCp6rR6MfH2bogIA0K4bXooefgw9K51ejhy8XQt9Xox9G5udXp
tenNp6HF0brB0uC757m96NLCocXp06HF17m6zaGkuaLSwsLSx+jStenNp6HSw8LS4r7KtdS5zcPs
IA0KLi4uIKS5otLCy8LUuuPL6eDD0rTpx8Kk077ZtMfo0iAiILnpzacgICAuLiC31cvF0aeh1LnC
0qTYwbTVocfo0rnQICANCsG0xdmhqNDktOnkwei+0acgIiAgtOnHwsrSwrXS4MvC1cK0y8LSwc3C
2ejkwei56c3CLi4uIA0KDQrhxenH4MPSqNC3083C6NKn5MMgLi4g4MPSqNC6zaHgotLktOnNwujS
p+TDIMfo0uDB1+jNpNe54KHUtM3Q5MOi1um5odG64MPSLi4gDQrgw9LktOnhteih6cHLuenSw9G6
ysDSvuS7Li4uLi4gDQrgw9Ki1um54behq9XopNG54LTUwbfV6KjNtMPNzcLZ6OPL6aLRusrop+S7
ttant9XouunSuSAgIODB1+jNttanuunSuSANCsfRubnR6bngu+e5x9G54MrSw+wgvujN4cHo4MPS
5MHo5LTpzc2h5Lu306fSuSAgIODD0sPVurrNob7ozeHB6Mfo0uC757nFwSANCsHVpLm508ropyDD
vi4gtdS0tejNvujN4cHo5MHo5LTpICC51ejgvtTop7/X6bmhxdG6wdIgIA0Kvs201eO5ocPQ4Lvr
0sHV4LrNw+zgvtfozbkgILfV6CDDviDgotLgxcK10sHgvtfozbnB0uS06aS5udanIA0KwdLD0bq1
0cfhxdCo6NLCpOjSw9GhydLku+HF6ccgDQoNCuDD0uTB6MPZ6cfo0uCi0uCq1+jNy8PXzeTB6CAg
4bXo4MPSpNS0zc2h5LTp4Lfo0rnV6ajD1KfmLi4uICAgDQrhxdDD1bq6zaG+6M3hwejH6NKizeS7
uc25vtGht9Xoy+nNp7nNuaHozbkgICAgIL7Notbpucvpzae5zbkgDQrgw9LD1brLwtS64M3SwdfN
ttfN4cXQocPQ4Lvr0sq10qek7KLNp+TN6crRtcfsucOhudHouc3NocHStNkgIA0K4cXpx+DD0qHn
tenNp7Wh46i31ei+usfo0rXRx+DNp+C757mh08XRp+C757m50qfgzaGkxdS7x9S01OLNzcLZ6CAg
IMHRuS4uLiANCsHRubbo0sKkxdS74KHnuuTH6eC+1+jNzdDkwyAg4L7X6M3Nx7SkuSAg4L7X6M3h
usWk4MHF7ODD0iAgy8PXzc3Q5MMuLi4gDQrhxdDkwejjqujhpOjgw9KkueC01cLHICDC0afB1eC+
1+jNueDD0uO5udHpuSAgDQrB1aS5zdWh4KHXzbrK1LqkubfV6LWh47nKwNK+4LTVwseh0brgw9Ig
DQoNCrnV6OC757nK0uDLtdi31ei30+PL6eC+1+jNueDD0qS5udXpvsLSwtLBpNDC0em5pNDCzbnR
tL664L7X6M254KHo0uC+1+jN48vp4b+5tdHH4M2n5LTpxdTpwcPKqtK11A0K48vB6OYgDQrLw9fN
u8Xo0sfgudXowiANCuDD0uDFwuK3w+S7ttLB4L7X6M254MPSICAg4MvB18254L7X6M254MPSqNDD
2enH6NLgodS0zdDkw6LW6bkgIA0KwdG55MHows3Bw9G64rfDyNG+t+wgIOHF0ODF1KG11LS16M2h
0brgw9LN1aHgxcIgDQoNCuDF6NLB0rbWp6jYtLnV6SAgzcLSoePL6eC+1+jNueYgt9ihpLnD0MfR
p7XRx+PL6bTVIM3C6NLkx+njqOC+1+jNubXRx+DNpyANCs3C6NLjy+njpMPku8rop+DD0rXSwcXT
vtGnICDhxdDL0qHgodS0zdDkw6LW6bm16c2nwdXKtdQgDQrL0qHB1eLNodLKy8LUusHXzbbXzcvD
182hw9Dgu+vSyrXSp6TswdG5zc2hwdK+w+nNwaHRurXRx7Tpx8Kh5+S06SAgDQrgvNfozajQ5LTp
wdXLxdGhsNK548vpw9npx+jSwdG5pNfN46TDIA0KDQrgw9KhxenSvtTBvuzgvsPS0ODD0uTB6MHV
zdDkw6jQ4MrVwuHF6ccgICANCrXNubnV6eDD0qHTxdGnqNDku+DD1cK5tejNt9XozeDBw9Sh0iAg
DQq76dLgw9LB1cPp0rnN0svSw7fV6LnV6OHF0KTUtMfo0qjQt9On0rm31ei51ejgxcIgIKSn5MHo
tenNp+S06b664KjNodG6wdG5zdWhIA0K4MPSqNanocXp0uDF6NLjy+m/0acgIA0K4cXQwdG5oeek
p7fTwdLgws3QqLmousHXzeOkw7TB5MHo5LTpy8PNocfo0uDD0qTXzeOkw+DH6bnhteio0LbSwajS
oeC+1+jNueDD0qS5udHpuSANCuG16ODD0srop6LpzaTH0sHku+PL6eC+1+jNueDD0sfo0iAgtunS
wdG5us2hx+jS4MPSpNfNIOOkwyAgDQrgw9Kh56jQ4M3SpMXUu6LNp8HRuc3NoeC8wuG+w+jgqui5
odG5ICAgDQrgw9Ki2ejB0bnku+PL6crBodG6pMfSwarR6Me31ejB0bm306HQ4MPSICAgDQrgw9Kh
5+TB6OGkw+zhxenH4L7D0tDH6NLgw9LB1cvF0aGw0rmk180gpMXUu8fUtNTizbfV6L7D6c3B4MXo
uafSucHRubfYoeDB1+jNIA0KDQrhxdC51eik180g4qnBy7np0qLNp8rRtcfsucOhIA0KDQouICoq
KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqIFRoaXMgRS1tYWls
IGFuZCBhbnkgDQpmaWxlcyB0cmFuc21pdHRlZCB3aXRoIGl0IGFyZSBjb25maWRlbnRpYWwgYW5k
IGludGVuZGVkIGZvciB0aGUgc29sZSB1c2UgDQpvZiB0aGUgaW5kaXZpZHVhbCBvciBlbnRpdHkg
dG8gd2hvbSB0aGV5IGFyZSBhZGRyZXNzZWQuIElmIHlvdSBoYXZlIA0KcmVjZWl2ZWQgdGhpcyBF
LW1haWwgaW4gZXJyb3IgcGxlYXNlIG5vdGlmeSB0aGUgc3lzdGVtIG1hbmFnZXIuIFRoaXMgDQpF
LW1haWxtZXNzYWdlIGhhcyBiZWVuIHN3ZXB0IGZvciB0aGUgcHJlc2VuY2Ugb2YgY29tcHV0ZXIg
dmlydXNlcy4gDQoqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq
IA0KDQo=

ตรงส่วนนี้นะครับ จะบอกรายละเอียดของ code ที่อยู่ด้านล่างครับ

--=_alternative 0007D51C472571DC_=
Content-Type: text/plain; charset="TIS-620"
Content-Transfer-Encoding: base64


ส่วนที่สำคัญๆ คือสีแดงๆครับ ประเภทของเนื้อหานี้เป็น  text/plain
อักษรเป็นแบบ TIS-620
ถูกเข้ารหัสโดย base64
เด็กไอทีคลับ
เด็กไอทีตัวพ่อ
เด็กไอทีคลับชั้นเซียน
*
พลังความคิด 89
กระทู้: 3,536
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #1 เมื่อ: 10, 09 2006, 11:33:12 PM »
มาดูวิธี ทำให้มันอ่านออกเป็นภาษามนุษย์กันครับ

ก่อนอื่นเราต้องมี Email ที่มีลักษณะแบบนี้ก่อนครับ อ่ะเมื่อได้แล้ว เราก็มา ถอดรหัสกัน
 aiwebs_004

เปิดไปตามลิ้งนี้เลยครับ ของแบบนี้ต้องมีเครื่องมือกันหน่อย

www.dekitclub.com/idea/ link

จากนั้น

Content-Type นะครับ ให้เลือก Content-Type ของข้อความที่อ่านไม่เข้าใจ มันจะอยู่ ส่วนบนของภาษาต่างดาวครับ

Charset ตรงนี้ ใส่ตามที่มันได้บอกมาล่ะครับ หรือถ้า Content-Type เป็น jpeg, gif ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ลองดูครับ ถ้ามันอ่านไม่ออกอีก ก็ค่อยใส่
text ใส่ข้อความที่คุณอ่านมันไม่ออก  ลงไปเลยครับ

* อ่านตรงนี้ครับสำคัญ !
ตอน copy มาก็ ลืมหูลืมตาด้วยนะครับ อย่า copy มาทั้งหน้า เอามา เฉพาะ code พอครับ เช่นตัวอย่างด้านบน ก็ copy มาแต่ code ครับ

ตรงส่วนนี้ไม่เอานะครับ

โค๊ด:
--=_alternative 0007D51C472571DC_=
Content-Type: text/plain; charset="TIS-620"
Content-Transfer-Encoding: base64  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลอง copy code ด้านบน นั้นไป ทดสอบดูก็ได้ครับ
เด็กไอทีคลับ
เด็กไอทีตัวพ่อ
เด็กไอทีคลับชั้นเซียน
*
พลังความคิด 89
กระทู้: 3,536
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #2 เมื่อ: 27, 05 2008, 03:02:58 AM »
น้อง งง  ลอง ยังไง พี่
nickk1133
เด็กไอทีตัวเต็มวัย
*
พลังความคิด 15
กระทู้: 494
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #3 เมื่อ: 17, 10 2008, 09:16:28 PM »
ทนแล้วคับ
meaw2505
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 0
กระทู้: 5
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #4 เมื่อ: 26, 11 2012, 11:46:24 AM »
  เจ๋งไปเลยครับ
obituaryzaee101
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 0
กระทู้: 1
บันทึกการเข้า

link
email marketing การตลาดออนไลน์ที่มองข้ามไม่ได้
ไอที
« ตอบ #5 เมื่อ: 25, 01 2013, 10:59:38 AM »
 :shit:ขอบคุณครับๆ
musicstar2535
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 0
กระทู้: 1
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]  ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: