เด็กไอทีคลับ คลับซ่าฅนไอที

iT club | ไอทีคลับ คลับของคนไอที => IM Club => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กไอทีคลับ ที่ 31, 08 2009, 09:13:44 AMหัวข้อ: ใครได้รับเมลนี้บ้าง Vocation Reply/ข้อความตอบกลับขณะลาหยุด หรือ เมลโดนแฮก!
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กไอทีคลับ ที่ 31, 08 2009, 09:13:44 AM
Heya,how are you doing recently ? I would like to introduce you a very good company which i knew.Their website is  www.shopliy.com  .They can offer you all kinds of electronical products which you need like laptops ,gps ,TV LCD,cell phones,ps3,MP3/4,motorcycles  etc........Please take some time to have a check ,there must be somethings you 'd like to purchase .
Their contact email:shopliy@shopliy.com .  MSN: shopliy@hotmai.com 
Hope you have a good mood in shopping from their company !
Regards
----------------------------------------------
Hey ,friend
I find a site to sell electronic products with very good price. Laptop ,iPhone even Motorcycle are very popular .their products are original quality with very low price as wholesale business supplier.They also can do retail business for end user now. maybe it is fit for your business . if you like you can contact them :    www.easevshop.com
E-mail:  easevshop@188.com
Msn : easevshop@hotmail.com
----------------------------------------------
Heya,how are you doing recently ? I would like to introduce you a very good company which i knew.Their website is  www.easepurchase.com  .They can offer you all kinds of electronical products which you need like laptops ,gps ,TV LCD,cell phones,ps3,MP3/4,motorcycles  etc........Please take some time to have a check ,there must be somethings you 'd like to purchase .
Their contact email: easepurchase@188.com .  MSN: easepurchase@hotmail.com 
Hope you have a good mood in shopping from their company !
Regards
 :yyy: มันมาจากไหน? มันมาได้ยังไง? แล้วมันเอาเมลเราส่งหาเพื่อนได้ยังไง?

เมลโดนแฮก!!

เดี๋ยวมาภาพวิธีแก้ไขมาให้


หัวข้อ: Re: ใครได้รับเมลนี้บ้าง Vocation Reply/ข้อความตอบกลับขณะลาหยุด หรือ เมลโดนแฮก!
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กไอทีคลับ ที่ 2, 09 2009, 12:47:08 AM
การตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติขณะลาหยุด

หากคุณจะลาหยุดหรือหากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Windows Live Hotmail ของคุณได้ในช่วงเวลาหนึ่ง คุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติขณะลาหยุดสำหรับบัญชีของคุณได้ ผู้ที่ส่งข้อความอีเมลถึงคุณขณะที่คุณลาหยุดจะได้รับข้อความตอบกลับขณะลา หยุดโดยอัตโนมัติ
หากต้องการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติขณะลาหยุด ให้ดำเนินการดังนี้

   1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ Windows Live Hotmail ด้วย Windows Live ID (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ไซต์หรือบริการ Windows Live MSN หรือ Office Live หากคุณมีบัญชี Passport Network Hotmail หรือ Messenger คุณสามารถใช้เป็น Windows Live ID ของคุณได้) ของคุณ
   2. ที่มุมบนขวาของเพจ คลิก ตัวเลือก (Options) แล้วคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม (More Options)
   3. ภายใต้ จัดการบัญชีของคุณ (Manage your account) ให้คลิก ส่งข้อความตอบกลับขณะลาหยุดแบบอัตโนมัติ (Send automated vacation replies)
   4. คลิก ส่งข้อความตอบกลับขณะลาหยุดไปยังผู้ที่ส่งอีเมลถึงคุณ (Send vacation replies to people who e-mail me)
   5. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการบุคคลต่างๆ ได้รับขณะที่คุณไม่อยู่ แล้วคลิก บันทึก (save)

หมายเหตุ
    * หากต้องการหยุดการใช้การตอบกลับขณะลาหยุด ให้กลับไปยังการตั้งค่าการตอบกลับขณะลาหยุด ให้คลิก ไม่ต้องส่งข้อความตอบกลับใดๆ ขณะลาหยุด แล้วคลิก บันทึก
    * เนื่องจากการตอบกลับอีเมลขยะ (อีเมลหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่คุณไม่ต้องการ ไม่ได้เรียกร้อง หรือที่ผิดกฎหมาย รวมถึงสแปม) มักจะทำให้คุณได้รับอีเมลขยะมากขึ้น ดังนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับไปยังผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการส่งการตอบกลับอัตโนมัติขณะลาหยุดไปยังผู้ส่งอีเมลขยะ
    * หาก คุณเปิดการตอบกลับขณะลาหยุดของคุณไว้ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ คุณจะได้รับข้อความเตือนคุณว่ามีการเปิดการตอบกลับขณะลาหยุดของคุณอยู่

ขั้นตอนข้างบนคือการตั้งค่านะครับ ย้ำ..! การตั้งค่า

ทีนี้วิธีการเอาเ้จ้า "ข้อความตอบกลับอัตโนมัติขณะลาหยุด" หรือ "Vocation reply" นี้ ให้ทำตามตั้งตอนที่ 1. ถึง 3. หรืออ่านที่หมายเหตุเอาไว้ครับ

จากนั้นเลือก "ไม่ต้องส่งข้อความตอบกลับใดๆ ขณะลาหยุด" (Don't send any vacation replies)

แค่นี้เองครับ เจ้าข้อความกวนใจเพื่อนๆ เราก็จะหายไปแล้ว

ทางทีนี้ เราควรจะเปลี่ยน password ของ email ด้วย เืพื่อความชัวร์ครับ และ ไม่ควรไปกรอก email และ password (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง password เดียวกับ email ที่ใช้อยู่จริง) ที่ไหนแบบซี้ซั่ว โดยไม่ดูตามาตาเรือ ระวัง!! วันนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ส่งข้อความกวนใจเพื่อนของคุณ แต่คุณเองแหละ ที่อาจจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง