เด็กไอทีคลับ คลับซ่าฅนไอที

iTrade | ตลาดไอที => Free Ads Classifieds Products & Service => ข้อความที่เริ่มโดย: generacity ที่ 24, 04 2015, 10:53:52 AMหัวข้อ: ไอทีลาดกระบัง ชวนน้องอบรมฟรี การโปรแกรมมิ่งหุ่นยนต์อีที
เริ่มหัวข้อโดย: generacity ที่ 24, 04 2015, 10:53:52 AM
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.dekitclub.com/go/http://www.northbkk.ac.th/it) link สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น: Introduction to ET Robot Programming with Java” ภายในงานพบกับกิจกรรมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การเขียนโปรแกรม (https://www.dekitclub.com/go/http://www.northbkk.ac.th/it) linkด้วยภาษาจาวาเบื้องต้น โครงสร้างองค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์อีที การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยภาษาจาวา ฯลฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาหุ่นยนต์สำเร็จรูปให้ใช้งานได้จริง ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

โดยกิจกรรมนี้ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ผู้สนใจสามารถสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤษภาคม 2558 ซึ่งรับจำนวนจำกัด สมัครได้ที่ http://www.it.kmitl.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณนุชรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-723-4927, 02-723-4927, 089-699-7880 หรือ nutcharee@it.kmitl.ac.th