เด็กไอทีคลับ คลับซ่าฅนไอที

iT club | ไอทีคลับ คลับของคนไอที => BitTorrent Club => ข้อความที่เริ่มโดย: theSeedbox ที่ 8, 05 2016, 10:36:43 PMหัวข้อ: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 8, 05 2016, 10:36:43 PM
23/03/2017
อัพเดทการเชื่อมต่อพอร์ต SFP+ ตรง 10Gbps Fiber Optic MM เข้าที่สวิทหลัก สำเร็จเรียบร้อย
Seedbox เชื่อมต่อลิงค์ในประเทศเเละต่างประเทศตรง มี burst bandwidth สูงถึง 10Gbps
(ปัจจุบันใช้อยู่เเค่ 8Gbps ใน 4 เซิฟเวอร์ โดยเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ละ 2Gbps) เจ้าเเรกเเละเจ้าเดียวในไทย(https://www.mx7.com/i/146/rkWLa2.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zKA6jJF4P3DX6jtE) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/1.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/2.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Server's Speed-Testing Period
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/3.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - (24/04/2016) ruTorrent leeching&seeding test with bitDED's torrent files.
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/4.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Peerflix Video Streaming Testing
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/5.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Seeding results
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/6.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - BitTorrent Sync with your mobiles
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/7.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - VLC Steaming with THE SEEDBOX .ASIA
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/8.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/) link


The Seedbox .Asia - Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/9.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) linkThe Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/10.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


Data Center Tour

(http://www.mx7.com/t/18c/TNcSnH.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcEg7SkJUOWgHi) link (http://www.mx7.com/t/c48/V93FpZ.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcFk3Vbe5CS31F) link (http://www.mx7.com/t/c1c/qdobP7.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGnZY2a1mN49u) link (http://www.mx7.com/t/cad/OQZmCu.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGnZY21arYHsP) link (http://www.mx7.com/t/c06/0M5uF8.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGJYEjO7cLuLQ) link (http://www.mx7.com/t/1d0/W186pd.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcH5XkBor3AL6U) link
รูปการใช้งานจริงของลูกค้าบางส่วน

(https://www.img.in.th/images/e001f63cded6ddcf2b01f7bdb9b467f3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAp) link (https://www.img.in.th/images/458d04d276229255eed90fd229b8dd2b.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAr) link (https://www.img.in.th/images/56436378a2d9a97801e4cb9b0b04b20c.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsA8) link (https://www.img.in.th/images/1f7e2c92d285a8dc609bd5a2f8b71eb6.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAA) link (https://www.img.in.th/images/e460e6c9b4e300557115800e95cd73d4.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAm) link (https://www.img.in.th/images/0fafd86b7f51d3d0d1bd50ea3bc5fa9b.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAo) link (https://www.img.in.th/images/59b4719d0aeeb70a2e7a2956f84994a6.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAw) link (https://www.img.in.th/images/33c55d721e92ddd83eabe431cf09b1c1.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAO) link (https://www.img.in.th/images/9e19041db935fa6bbeffb3e1cfeacf1c.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAc) link (https://www.img.in.th/images/99e8174050b6eb830f6a944cb06fda4f.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAs) link (https://www.img.in.th/images/b57284face8f00df54775d59dfe68661.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAv) link (https://www.img.in.th/images/f8927879924118be2f42f8e76b16d821.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAx) link (https://www.img.in.th/images/300b9390c5bd9197010f6d02eefdb869.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAG) link (https://www.img.in.th/images/2c57d8e3cf92b59cbcfaafee3f2523d3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAM) link (https://www.img.in.th/images/ca8511db56e5ae88cc5366e14fb96121.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAP) link (https://www.img.in.th/images/8bb365824d7916c0dafd716cdc8425a3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAk) link (https://www.img.in.th/images/6e8ede6d955351b9ff068acc07546e80.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAE) link (https://www.img.in.th/images/012394fe142276e98f2fdc9562ef1f26.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAl) link (https://www.img.in.th/images/267db4705716bbc44a012d14e40927f8.th.gif) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAy) link (https://www.img.in.th/images/de69a65665711260293b60d24a8d89df.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAz) link (https://www.img.in.th/images/aba221844d07757c44cb0d893ca818ac.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAd) link (https://www.img.in.th/images/0ba6fe0c41027325def04a5ded065e92.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAj) link (https://www.img.in.th/images/8bc47fab20c5c1204ed6434f6ca9b696.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm6) link (https://www.img.in.th/images/2c6365d25730da67388fd71d3cd24f9f.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm7) link (https://www.img.in.th/images/0646290c28e575d987336faa951410eb.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm9) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 9, 05 2016, 09:46:41 PM
(https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/t31.0-8/13131630_489956717862062_978768051151281524_o.png)


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 10, 05 2016, 11:11:21 AM
(http://www.mx7.com/i/bda/Og4hlZ.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 10, 05 2016, 11:00:42 PM
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2


(http://www.mx7.com/i/9e2/dyRbqy.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

(http://www.mx7.com/i/1f5/JIao5E.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Server's Speed-Testing Period
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/
(http://www.mx7.com/i/dba/TbUp0a.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - (24/04/2016) ruTorrent leeching&seeding test with bitDED's torrent files.
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/
(http://www.mx7.com/i/b50/X9Y0xD.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Peerflix Video Streaming Testing
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/
(http://www.mx7.com/i/a21/G9Hbu0.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Seeding results
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/
(http://www.mx7.com/i/d17/N9mfNx.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - BitTorrent Sync with your mobiles
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/
(http://www.mx7.com/i/df4/DjcZMG.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - VLC Steaming with THE SEEDBOX .ASIA
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/
(http://www.mx7.com/i/a71/cZECOY.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/) link


The Seedbox .Asia - Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia
(http://www.mx7.com/i/c1a/ScfiP5.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) linkThe Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic
(http://www.mx7.com/i/550/aUvX58.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link


(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 12, 05 2016, 08:50:57 AM
ดัน


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 12, 05 2016, 10:46:02 PM
[ THE SEEDBOX .ASIA ] - Asean's Fastest!


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 13, 05 2016, 01:46:15 PM
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 15, 05 2016, 11:56:11 AM
(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 18, 05 2016, 08:31:23 AM
(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 23, 05 2016, 09:06:33 AM
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 25, 05 2016, 10:24:23 PM
ดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 31, 05 2016, 08:56:18 AM
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 5, 06 2016, 12:23:29 PM
สอบถามได้ครับ


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 9, 06 2016, 09:07:45 AM
Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia/

 (http://www.mx7.com/i/e95/zbThWV.png) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/z5E3IHafPmR0FYJZ) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 11, 06 2016, 11:50:06 AM
The Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic
(http://www.mx7.com/i/550/aUvX58.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 12, 06 2016, 09:50:19 AM

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 15, 06 2016, 11:25:32 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

(http://www.mx7.com/i/bda/Og4hlZ.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 23, 06 2016, 05:00:58 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2 (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php) link

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai) link

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/ (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 25, 06 2016, 11:00:42 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2 (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php) link

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai) link

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/ (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 29, 06 2016, 11:31:02 AM
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2


(http://www.mx7.com/i/9e2/dyRbqy.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

(http://www.mx7.com/i/1f5/JIao5E.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Server's Speed-Testing Period
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/
(http://www.mx7.com/i/dba/TbUp0a.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - (24/04/2016) ruTorrent leeching&seeding test with bitDED's torrent files.
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/
(http://www.mx7.com/i/b50/X9Y0xD.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Peerflix Video Streaming Testing
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/
(http://www.mx7.com/i/a21/G9Hbu0.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Seeding results
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/
(http://www.mx7.com/i/d17/N9mfNx.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - BitTorrent Sync with your mobiles
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/
(http://www.mx7.com/i/df4/DjcZMG.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - VLC Steaming with THE SEEDBOX .ASIA
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/
(http://www.mx7.com/i/a71/cZECOY.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/) link


The Seedbox .Asia - Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia
(http://www.mx7.com/i/c1a/ScfiP5.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) linkThe Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic
(http://www.mx7.com/i/550/aUvX58.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link


(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 3, 07 2016, 08:14:56 PM
(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 4, 07 2016, 07:43:45 PM
(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 6, 07 2016, 12:40:11 PM
(http://www.mx7.com/i/c86/AajoJy.png) @theSeedbox

(http://www.mx7.com/i/524/Jo75pn.png) facebook.com/theSeedbox.Asia


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 7, 07 2016, 12:50:24 PM
ดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 8, 07 2016, 02:01:19 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 11, 07 2016, 10:07:48 PM
กำลังจะมีแอพสำหรับดูหนังเร็วๆนี้นะครับ


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 12, 07 2016, 03:20:08 PM
ดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 12, 07 2016, 07:46:31 PM
ดันหน่อยดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 13, 07 2016, 10:13:01 AM
กำลังจะมีแอพเร็วๆนี้


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 26, 07 2016, 08:34:47 PM
ดันหน่อย
https://theseedbox.asia


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 28, 07 2016, 11:45:21 AM
ดันหน่อย
https://theseedbox.asia


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 1, 08 2016, 10:22:45 PM
https://theseedbox.asia


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 7, 08 2016, 03:34:12 PM
ดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 8, 08 2016, 11:18:45 AM
ดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 9, 08 2016, 03:10:00 PM
แอพสำหรับ Streaming ใกล้เสร็จเเล้วครับ


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 15, 08 2016, 09:52:48 AM
กำลังอยู่ในช่วงทดสอบเเอพดูหนังนะครับ


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 18, 08 2016, 01:33:59 PM
เเวะดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 21, 08 2016, 10:30:07 PM
ดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 8, 09 2016, 09:17:41 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 13, 09 2016, 05:32:27 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 20, 09 2016, 03:16:02 PM
(http://www.mx7.com/i/9f1/riNcS6.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 26, 09 2016, 12:58:23 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 3, 10 2016, 11:32:06 PM
(http://www.mx7.com/i/bcc/aOmRE6.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 4, 10 2016, 03:32:41 PM
[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 5, 10 2016, 10:38:57 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 6, 10 2016, 10:09:31 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 8, 10 2016, 02:48:30 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 10, 10 2016, 09:28:55 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 13, 10 2016, 04:15:53 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 17, 10 2016, 09:09:23 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 20, 10 2016, 04:04:42 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 22, 10 2016, 11:28:24 AM
(http://www.mx7.com/i/e42/IBAALX.png) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zr5WRsm9XUhO47CG) link

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 24, 10 2016, 10:12:14 AM
(http://www.mx7.com/i/e42/IBAALX.png) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zr5WRsm9XUhO47CG) link

New servers added! Offers starts 1st November 2016.
Applies to new customers and existing customers.
For all existing customers, the SB-465GB will be automatically upgrade to SB-930GB and the current SB-930GB will be upgrade to 1860GB. By the way, the SB-465GB will no longer available. Please backup your data before GMT+7 10.00PM of 31st October 2016


โปรโมชั่นเริ่มที่ 1 พฤศจิกายน 2016 เเละเเจ้งเพิ่มเซิฟเวอร์ใหม่! เร็วขึ้น เเรงขึ้น
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดใน SB-465GB จะได้อัพเกรดโดยอัตโนมัติให้เป็น SB-930GB และลูกค้า SB-930GB ปัจจุบันจะถูกอัพเกรดเป็น SB-1860GB เเละจะยกเลิกเเพคเกจ SB-465GB โปรดสำรองข้อมูลของคุณก่อน GMT+7 เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2016


Máy chủ mới được thêm vào! Cung cấp bắt đầu ngày 1 tháng 2016.
Áp dụng cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Cho tất cả các khách hàng, SB-465 gb sẽ được tự động nâng cấp để sb-930 gb và hiện tại sb-930 gb sẽ được nâng cấp lên 1860 GB. Nhân tiện, SB-465 gb sẽ không còn có sẵn. Làm ơn đi sao lưu dữ liệu của bạn trước khi múi giờ gmt+ 7 10.00 h của ngày 31 tháng mười 2016


新服务器添加了! 优惠于2016. 年十一月1日开始.
适用于新客户和现有的客户.
对于所有现有的客户, sb-465 gb将自动升级至sb-930 gb和目前的sb-930 gb将升级至1860 gb. 顺便说一下, sb-465 gb不会再用了. 请在31年十月31日下午10.00时10.00分钟后, 备份你的数据.


新しいサーバを追加! 提供開始1回11月2016. 日
新規のお客様に適用されます. 既存のお客様と.
全てのお客様のために, 既存のsb-465 gbは自動的にアップグレードsb-930 gbと現在のsb-930 gbは1860 gbにアップグレード. ところで, sb-465 gbは使用できなくなりました. 頼む前にデータをバックアップgmt+ 7の午後10.00時31回10月2016日


새로운 서버 추가! 시작을 제공합니다 1 일부터 11월 2016. 일
새로운 고객에 적용됩니다. 기존의 고객과.
존재하는 모든 고객을 위해, SB-465 GB이 자동으로 업그레이드 SB-930 GB와 현재 SB-930 GB로 업그레이드될 것입니다... 1860 GB 길에 의해, SB-465 GB면 더 이상 사용할 수 있습니다. 제발 너희의 데이터를 백업을 생중계되기 전에는 7 시부터 오후 10.00 시까지의 31 st 10월 2016 일


Новые сервера добавил! Предлагает начинается с 1-го ноября 2016. года
Распространяется на новых клиентов и существующих клиентов.
Для всех существующих клиентов, sb-465 ГБ будет автоматически обновление до sb-930 ГБ и нынешний sb-930 ГБ будет обновление до 1860 ГБ. Кстати, sb-465 gb больше не будут в наличии. Пожалуйста, резервное копирование данных до gmt+ 7 10.00 вечера 31-го октября 2016 года


สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 24, 10 2016, 04:53:57 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 27, 10 2016, 01:22:25 PM
(http://www.mx7.com/i/e42/IBAALX.png) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zr5WRsm9XUhO47CG) link

New servers added! Offers starts 1st November 2016.
Applies to new customers and existing customers.
For all existing customers, the SB-465GB will be automatically upgrade to SB-930GB and the current SB-930GB will be upgrade to 1860GB. By the way, the SB-465GB will no longer available. Please backup your data before GMT+7 10.00PM of 31st October 2016


โปรโมชั่นเริ่มที่ 1 พฤศจิกายน 2016 เเละเเจ้งเพิ่มเซิฟเวอร์ใหม่! เร็วขึ้น เเรงขึ้น
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดใน SB-465GB จะได้อัพเกรดโดยอัตโนมัติให้เป็น SB-930GB และลูกค้า SB-930GB ปัจจุบันจะถูกอัพเกรดเป็น SB-1860GB เเละจะยกเลิกเเพคเกจ SB-465GB โปรดสำรองข้อมูลของคุณก่อน GMT+7 เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2016


Máy chủ mới được thêm vào! Cung cấp bắt đầu ngày 1 tháng 2016.
Áp dụng cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Cho tất cả các khách hàng, SB-465 gb sẽ được tự động nâng cấp để sb-930 gb và hiện tại sb-930 gb sẽ được nâng cấp lên 1860 GB. Nhân tiện, SB-465 gb sẽ không còn có sẵn. Làm ơn đi sao lưu dữ liệu của bạn trước khi múi giờ gmt+ 7 10.00 h của ngày 31 tháng mười 2016


新服务器添加了! 优惠于2016. 年十一月1日开始.
适用于新客户和现有的客户.
对于所有现有的客户, sb-465 gb将自动升级至sb-930 gb和目前的sb-930 gb将升级至1860 gb. 顺便说一下, sb-465 gb不会再用了. 请在31年十月31日下午10.00时10.00分钟后, 备份你的数据.


新しいサーバを追加! 提供開始1回11月2016. 日
新規のお客様に適用されます. 既存のお客様と.
全てのお客様のために, 既存のsb-465 gbは自動的にアップグレードsb-930 gbと現在のsb-930 gbは1860 gbにアップグレード. ところで, sb-465 gbは使用できなくなりました. 頼む前にデータをバックアップgmt+ 7の午後10.00時31回10月2016日


새로운 서버 추가! 시작을 제공합니다 1 일부터 11월 2016. 일
새로운 고객에 적용됩니다. 기존의 고객과.
존재하는 모든 고객을 위해, SB-465 GB이 자동으로 업그레이드 SB-930 GB와 현재 SB-930 GB로 업그레이드될 것입니다... 1860 GB 길에 의해, SB-465 GB면 더 이상 사용할 수 있습니다. 제발 너희의 데이터를 백업을 생중계되기 전에는 7 시부터 오후 10.00 시까지의 31 st 10월 2016 일


Новые сервера добавил! Предлагает начинается с 1-го ноября 2016. года
Распространяется на новых клиентов и существующих клиентов.
Для всех существующих клиентов, sb-465 ГБ будет автоматически обновление до sb-930 ГБ и нынешний sb-930 ГБ будет обновление до 1860 ГБ. Кстати, sb-465 gb больше не будут в наличии. Пожалуйста, резервное копирование данных до gmt+ 7 10.00 вечера 31-го октября 2016 года


สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 28, 10 2016, 09:33:09 PM
โปรโมชั่นเริ่มที่ 1 พฤศจิกายน 2016 เเละเเจ้งเพิ่มเซิฟเวอร์ใหม่! เร็วขึ้น เเรงขึ้น
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดใน SB-465GB จะได้อัพเกรดโดยอัตโนมัติให้เป็น SB-930GB และลูกค้า SB-930GB ปัจจุบันจะถูกอัพเกรดเป็น SB-1860GB เเละจะยกเลิกเเพคเกจ SB-465GB โปรดสำรองข้อมูลของคุณก่อน GMT+7 เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2016


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 29, 10 2016, 09:36:14 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2


ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php


วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai


Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 1, 11 2016, 01:51:28 AM
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/1.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/2.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Server's Speed-Testing Period
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/3.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - (24/04/2016) ruTorrent leeching&seeding test with bitDED's torrent files.
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/4.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Peerflix Video Streaming Testing
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/5.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Seeding results
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/6.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - BitTorrent Sync with your mobiles
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/7.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - VLC Steaming with THE SEEDBOX .ASIA
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/8.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/) link


The Seedbox .Asia - Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/9.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) linkThe Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/10.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/1.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/2.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Server's Speed-Testing Period
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/3.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - (24/04/2016) ruTorrent leeching&seeding test with bitDED's torrent files.
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/4.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Peerflix Video Streaming Testing
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/5.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Seeding results
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/6.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - BitTorrent Sync with your mobiles
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/7.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - VLC Steaming with THE SEEDBOX .ASIA
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/8.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/) link


The Seedbox .Asia - Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/9.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) linkThe Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/10.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 5, 11 2016, 12:11:34 PM
ความเร็วโหลดบิทนอกของลูกค้า

 (http://www.mx7.com/i/ccd/2gjoQn.png) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zsTJyEbYc9rjRMzE) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 14, 11 2016, 04:10:51 PM
[ THE SEEDBOX .ASIA ] - Asean's Fastest!  :shit: :shit:


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 17, 11 2016, 05:47:46 PM
Data Center Tour

(http://www.mx7.com/t/953/Aw782B.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcCQd9cn3911uD) link (http://www.mx7.com/t/18c/TNcSnH.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcEg7SkJUOWgHi) link (http://www.mx7.com/t/c48/V93FpZ.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcFk3Vbe5CS31F) link (http://www.mx7.com/t/c1c/qdobP7.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGnZY2a1mN49u) link (http://www.mx7.com/t/cad/OQZmCu.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGnZY21arYHsP) link (http://www.mx7.com/t/c06/0M5uF8.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGJYEjO7cLuLQ) link (http://www.mx7.com/t/1d0/W186pd.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcH5XkBor3AL6U) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 21, 11 2016, 10:55:25 AM
[ THE SEEDBOX .ASIA ] - Asean's Fastest!


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 23, 11 2016, 02:09:33 PM
[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 24, 11 2016, 12:32:19 PM
[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 26, 11 2016, 11:37:34 AM
[ the seedbox .asia ]


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 28, 11 2016, 11:23:15 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 29, 11 2016, 09:53:12 PM
[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 12, 12 2016, 11:15:58 AM
แวะดันหน่อย


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 21, 12 2016, 10:17:16 PM
[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 1, 01 2017, 12:55:47 PM
Happy New Year 2017


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 11, 01 2017, 09:53:24 AM
(https://www.mx7.com/i/d8f/8QTYYH.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zBuNNgcPCjsHBEJC) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 6, 02 2017, 09:11:00 AM
ลูกค้าสมัครใหม่วันนี้โหลดไฟล์จาก HDClub ครับ เพียร์ต่างประเทศล้วน
 (https://www.mx7.com/i/bab/oijNar.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zEkGaFZtjtXqLuwW) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 7, 02 2017, 11:12:03 AM

 (https://www.mx7.com/i/c16/CSJAXQ.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zDeCnb6fRxMjRxZ7) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 16, 02 2017, 08:49:28 PM
ลูกค้าวันนี้
(https://www.mx7.com/i/d7a/1Fi7aj.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zGbi1uBsegPcTtez) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 17, 02 2017, 11:04:25 AM
SB-1860GB is now available shortly. Signing up here, https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2
(https://www.mx7.com/i/c59/9HembU.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zGg1vLq9xtmGYgpT) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 28, 02 2017, 12:50:04 AM
New prices were updated in https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2
Get faster speed and bigger disk space. Check them out!


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 24, 03 2017, 12:02:04 PM
23/03/2017
อัพเดทการเชื่อมต่อพอร์ต SFP+ ตรง 10Gbps Fiber Optic MM เข้าที่สวิทหลัก สำเร็จเรียบร้อย
Seedbox เชื่อมต่อลิงค์ในประเทศเเละต่างประเทศตรง มี burst bandwidth สูงถึง 10Gbps
(ปัจจุบันใช้อยู่เเค่ 8Gbps ใน 4 เซิฟเวอร์ โดยเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ละ 2Gbps) เจ้าเเรกเเละเจ้าเดียวในไทย(https://www.mx7.com/i/146/rkWLa2.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zKA6jJF4P3DX6jtE) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/1.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/2.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Server's Speed-Testing Period
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/3.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - (24/04/2016) ruTorrent leeching&seeding test with bitDED's torrent files.
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/4.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Peerflix Video Streaming Testing
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/5.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Seeding results
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/6.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - BitTorrent Sync with your mobiles
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/7.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - VLC Steaming with THE SEEDBOX .ASIA
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/8.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/) link


The Seedbox .Asia - Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/9.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) linkThe Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/10.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


Data Center Tour

(http://www.mx7.com/t/18c/TNcSnH.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcEg7SkJUOWgHi) link (http://www.mx7.com/t/c48/V93FpZ.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcFk3Vbe5CS31F) link (http://www.mx7.com/t/c1c/qdobP7.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGnZY2a1mN49u) link (http://www.mx7.com/t/cad/OQZmCu.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGnZY21arYHsP) link (http://www.mx7.com/t/c06/0M5uF8.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGJYEjO7cLuLQ) link (http://www.mx7.com/t/1d0/W186pd.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcH5XkBor3AL6U) link
รูปการใช้งานจริงของลูกค้าบางส่วน

(https://www.img.in.th/images/e001f63cded6ddcf2b01f7bdb9b467f3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAp) link (https://www.img.in.th/images/458d04d276229255eed90fd229b8dd2b.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAr) link (https://www.img.in.th/images/56436378a2d9a97801e4cb9b0b04b20c.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsA8) link (https://www.img.in.th/images/1f7e2c92d285a8dc609bd5a2f8b71eb6.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAA) link (https://www.img.in.th/images/e460e6c9b4e300557115800e95cd73d4.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAm) link (https://www.img.in.th/images/0fafd86b7f51d3d0d1bd50ea3bc5fa9b.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAo) link (https://www.img.in.th/images/59b4719d0aeeb70a2e7a2956f84994a6.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAw) link (https://www.img.in.th/images/33c55d721e92ddd83eabe431cf09b1c1.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAO) link (https://www.img.in.th/images/9e19041db935fa6bbeffb3e1cfeacf1c.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAc) link (https://www.img.in.th/images/99e8174050b6eb830f6a944cb06fda4f.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAs) link (https://www.img.in.th/images/b57284face8f00df54775d59dfe68661.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAv) link (https://www.img.in.th/images/f8927879924118be2f42f8e76b16d821.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAx) link (https://www.img.in.th/images/300b9390c5bd9197010f6d02eefdb869.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAG) link (https://www.img.in.th/images/2c57d8e3cf92b59cbcfaafee3f2523d3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAM) link (https://www.img.in.th/images/ca8511db56e5ae88cc5366e14fb96121.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAP) link (https://www.img.in.th/images/8bb365824d7916c0dafd716cdc8425a3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAk) link (https://www.img.in.th/images/6e8ede6d955351b9ff068acc07546e80.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAE) link (https://www.img.in.th/images/012394fe142276e98f2fdc9562ef1f26.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAl) link (https://www.img.in.th/images/267db4705716bbc44a012d14e40927f8.th.gif) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAy) link (https://www.img.in.th/images/de69a65665711260293b60d24a8d89df.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAz) link (https://www.img.in.th/images/aba221844d07757c44cb0d893ca818ac.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAd) link (https://www.img.in.th/images/0ba6fe0c41027325def04a5ded065e92.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAj) link (https://www.img.in.th/images/8bc47fab20c5c1204ed6434f6ca9b696.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm6) link (https://www.img.in.th/images/2c6365d25730da67388fd71d3cd24f9f.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm7) link (https://www.img.in.th/images/0646290c28e575d987336faa951410eb.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm9) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 26, 03 2017, 08:53:47 AM
23/03/2017
อัพเดทการเชื่อมต่อพอร์ต SFP+ ตรง 10Gbps Fiber Optic MM เข้าที่สวิทหลัก สำเร็จเรียบร้อย
Seedbox เชื่อมต่อลิงค์ในประเทศเเละต่างประเทศตรง มี burst bandwidth สูงถึง 10Gbps

26/03/2017
วันนี้ การใช้งานของลูกค้าบางส่วน หลังจากเพิ่ม 10Gbps Fiber เข้าไปที่สวิทหลัก โหลดนอกไว ปล่อยไทยเเรง
(https://www.uppic.org/image-7798_58D6BC5C.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-7798_58D6BC5C.html) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 28, 03 2017, 07:40:46 PM
Traffic of the day! (Per ethernet port)

(https://www.uppic.org/image-CA6E_58DA5938.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-CA6E_58DA5938.html) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 9, 04 2017, 01:14:54 PM
Seed 200 ไฟล์ความเร็วไม่ตก

(https://www.uppic.org/image-2196_58E9D0F9.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-2196_58E9D0F9.html) linkหัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 2, 05 2017, 12:03:32 AM
ลูกค้าสมัครใหม่วันนี้ครับ

(https://www.uppic.org/image-0C4E_5907698C.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-0C4E_5907698C.html) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 8, 05 2017, 03:22:55 PM
ลูกค้าส่ง LINE ข้อความมาครับวันนี้

(https://www.uppic.org/image-CB39_59102A4C.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-CB39_59102A4C.html) link
(https://www.uppic.org/image-0BAF_59102A4C.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-0BAF_59102A4C.html) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 2, 06 2017, 11:28:28 PM
ลูกค้าส่ง LINE ข้อความมาครับวันนี้

(https://www.uppic.org/image-CB39_59102A4C.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-CB39_59102A4C.html) link
(https://www.uppic.org/image-0BAF_59102A4C.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-0BAF_59102A4C.html) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 11, 06 2017, 10:09:44 PM
ลูกค้าใช้ 99GB รูปการใช้งานจริง

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

(https://www.uppic.org/image-E724_593D5C74.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-E724_593D5C74.html) link

หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 16, 06 2017, 10:56:28 AM
(https://www.uppic.org/image-DEFA_59435695.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-DEFA_59435695.html) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 28, 06 2017, 06:09:43 PM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 30, 06 2017, 08:01:46 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 30, 06 2017, 09:25:12 AM
รูปการใช้งานจริงลูกค้าเเพคเกจ 1860GB เมื่อคืน

(https://www.img.in.th/images/c3c519ef6fe23e3eb26664d85e4c6fba.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/NKC1) link :shit:


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 1, 07 2017, 09:55:29 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 3, 07 2017, 08:21:35 AM
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 4, 07 2017, 09:25:10 AM
23/03/2017
อัพเดทการเชื่อมต่อพอร์ต SFP+ ตรง 10Gbps Fiber Optic MM เข้าที่สวิทหลัก สำเร็จเรียบร้อย
Seedbox เชื่อมต่อลิงค์ในประเทศเเละต่างประเทศตรง มี burst bandwidth สูงถึง 10Gbps
(ปัจจุบันใช้อยู่เเค่ 8Gbps ใน 4 เซิฟเวอร์ โดยเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ละ 2Gbps) เจ้าเเรกเเละเจ้าเดียวในไทย(https://www.mx7.com/i/146/rkWLa2.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zKA6jJF4P3DX6jtE) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/banner-bitded.png)
สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/1.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://theseedbox.asia) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/2.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Server's Speed-Testing Period
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/3.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - (24/04/2016) ruTorrent leeching&seeding test with bitDED's torrent files.
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/4.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Peerflix Video Streaming Testing
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/5.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Seeding results
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/6.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - BitTorrent Sync with your mobiles
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/7.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/) link


[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - VLC Steaming with THE SEEDBOX .ASIA
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/8.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/) link


The Seedbox .Asia - Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/9.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) linkThe Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic
(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/10.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2) link


(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/line.png) @theSeedbox

(https://theseedbox.asia/whmcs/images/banner_poster/kratoo/fb.png) facebook.com/theSeedbox.Asia

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


Data Center Tour

(http://www.mx7.com/t/18c/TNcSnH.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcEg7SkJUOWgHi) link (http://www.mx7.com/t/c48/V93FpZ.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcFk3Vbe5CS31F) link (http://www.mx7.com/t/c1c/qdobP7.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGnZY2a1mN49u) link (http://www.mx7.com/t/cad/OQZmCu.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGnZY21arYHsP) link (http://www.mx7.com/t/c06/0M5uF8.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcGJYEjO7cLuLQ) link (http://www.mx7.com/t/1d0/W186pd.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/http://www.mx7.com/view2/zutcH5XkBor3AL6U) link
รูปการใช้งานจริงของลูกค้าบางส่วน

(https://www.img.in.th/images/e001f63cded6ddcf2b01f7bdb9b467f3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAp) link (https://www.img.in.th/images/458d04d276229255eed90fd229b8dd2b.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAr) link (https://www.img.in.th/images/56436378a2d9a97801e4cb9b0b04b20c.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsA8) link (https://www.img.in.th/images/1f7e2c92d285a8dc609bd5a2f8b71eb6.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAA) link (https://www.img.in.th/images/e460e6c9b4e300557115800e95cd73d4.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAm) link (https://www.img.in.th/images/0fafd86b7f51d3d0d1bd50ea3bc5fa9b.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAo) link (https://www.img.in.th/images/59b4719d0aeeb70a2e7a2956f84994a6.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAw) link (https://www.img.in.th/images/33c55d721e92ddd83eabe431cf09b1c1.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAO) link (https://www.img.in.th/images/9e19041db935fa6bbeffb3e1cfeacf1c.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAc) link (https://www.img.in.th/images/99e8174050b6eb830f6a944cb06fda4f.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAs) link (https://www.img.in.th/images/b57284face8f00df54775d59dfe68661.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAv) link (https://www.img.in.th/images/f8927879924118be2f42f8e76b16d821.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAx) link (https://www.img.in.th/images/300b9390c5bd9197010f6d02eefdb869.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAG) link (https://www.img.in.th/images/2c57d8e3cf92b59cbcfaafee3f2523d3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAM) link (https://www.img.in.th/images/ca8511db56e5ae88cc5366e14fb96121.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAP) link (https://www.img.in.th/images/8bb365824d7916c0dafd716cdc8425a3.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAk) link (https://www.img.in.th/images/6e8ede6d955351b9ff068acc07546e80.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAE) link (https://www.img.in.th/images/012394fe142276e98f2fdc9562ef1f26.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAl) link (https://www.img.in.th/images/267db4705716bbc44a012d14e40927f8.th.gif) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAy) link (https://www.img.in.th/images/de69a65665711260293b60d24a8d89df.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAz) link (https://www.img.in.th/images/aba221844d07757c44cb0d893ca818ac.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAd) link (https://www.img.in.th/images/0ba6fe0c41027325def04a5ded065e92.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/CsAj) link (https://www.img.in.th/images/8bc47fab20c5c1204ed6434f6ca9b696.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm6) link (https://www.img.in.th/images/2c6365d25730da67388fd71d3cd24f9f.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm7) link (https://www.img.in.th/images/0646290c28e575d987336faa951410eb.th.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/Csm9) link
ลูกค้าส่ง LINE ข้อความมาครับวันนี้

(https://www.uppic.org/image-CB39_59102A4C.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-CB39_59102A4C.html) link
(https://www.uppic.org/image-0BAF_59102A4C.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.uppic.org/share-0BAF_59102A4C.html) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 5, 07 2017, 11:36:05 AM
(https://www.img.in.th/images/16b6dbb4cf95962f0a5783e35d721674.png) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.img.in.th/image/N5o9) link


หัวข้อ: Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว
เริ่มหัวข้อโดย: theSeedbox ที่ 30, 07 2017, 11:40:31 PM
ดันหน่อยครับ