เด็กไอทีคลับ คลับซ่าฅนไอที

iTrade | ตลาดไอที => IT Products | Computers Notebooks Smart Phone => ข้อความที่เริ่มโดย: eddinold ที่ 18, 01 2017, 12:20:57 PMหัวข้อ: โปรแกรมบัญชีสำหรับ ธุรกิจ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ AccCloud.co
เริ่มหัวข้อโดย: eddinold ที่ 18, 01 2017, 12:20:57 PM
โปรแกรมบัญชีสำหรับ ธุรกิจ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ http://www.acccloud.co/

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถเทียบเท่าระบบ ERP ขนาดใหญ่

มีผู้ใช้งานกว่า 500 บริษัท 

ราคาประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด

 
รองรับระบบสาขาจำนวนมาก
รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ
รองรับระบบควบคุมต้นทุนการผลิต
รองรับ 3 ภาษา (ไทย English จีน)
สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบคลังสินค้า ระบบบริหารโรงแรมและ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้
ตัวโปรแกรมประกอบด้วย


[ ระบบงานขาย ]

งานขายสินค้า และ งานขายบริการ
เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย
ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบมัดจำรับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
เอกสารตั้งหนี้ลูกค้า และอื่นๆ


[ ระบบงานซื้อ ]

งานซื้อสินค้า งานซื้อบริการ
เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า
ซื้อเงินสด ใบมัดจำจ่าย
ซื้อต่างประเทศ ใบรับบริการ
เอกสารตั้งหนี้ผู้จำหน่าย
และอื่นๆ


[ ระบบสินค้าคงคลัง]

งานควบคุมสินค้า
ใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า ใบโอนสินค้า
ใบปรับปรุงยอดสินค้า
ใบตรวจนับสินค้า
รองรับการคิดต้นทุนแบบ FIFO
รายงานมูลค่าคงเหลือสินค้า และอื่นๆ


[ระบบการเงินรับและลูกหนี้การค้า]

เอกสารงานรับชำระ
ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ
เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต
และ บันทึกรายรับอื่นๆ


[ระบบการเงินจ่ายและเจ้าหนี้การค้า ]

เอกสารงานจ่ายชำระ
ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย
เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(OE)
เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต


[ ระบบบัญชีแยกประเภท ]

เอกสารการลงบัญชี
สมุดรายวันทั่วไป สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดเงินสด สมุดธนาคาร
รายงานแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน
รองรับมาตรฐานใหม่กรมสรรพากร


[ Business Intelligent ]

รายงานในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยใช้
Data Wareshouse ส่วนบุคคล


[ระบบแก้ไขแบบฟอร์มและรายงาน]

แบบฟอร์มทั้งหมดในโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถ Download มาปรับแก้ไขได้เอง
รายงานทกตัวสามารถพิมพ์ออก Excel ได้


[ ระบบสินทรัพย์ ]

บันทึกสินทรัพย์
คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา
รายงานค่าเสื่อมราคา


[ ระบบเชื่อมข้อมูล ]

ด้วยระบบ Web Service ที่Software ได้จัดเตรียมไว้ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบ
AccountOnline ได้โดยการเรียกใช้ Webservice ของเรา**


[ ระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม ]

เอกสารบันทึกประกันสังคม ใบภงด 1 สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบใบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (ePaySlip)
ได้ ส่งออกไฟล์ประกันสังคมไปยังสำนักงานประกันสังคมได้


[ ระบบภาษีตามกรมสรรพากร ]

รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบส่งประกันสังคม

ส่งได้ทั้งเป็นไฟล์เอกสารและไฟล์ Electronics
 
[ ระบบขายหน้าร้าน   www.strpos.net ]   
เป็นส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมขายหน้าร้าน ที่มีเครื่องขายหน้าร้าน กลับมายังส่วนหลังบ้าน(โปรแกรมบัญชีออนไลน์)
[ ระบบติดตามงานอัจฉริยะ ]
เป็นระบบการตรวจสอบสถานะทั้งการจ่าย-รับชำระ การตามเงิน การติดตามเช็ครับ-จ่าย การติดตามลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูสถานะสินค้าคงคลัง  ดูงบการเงิน Jobที่ยังเปิดค้างอยู่  ได้แบบง่ายดาย Real Time
 
นอกเหนือจากนั้น เรายังมีระบบที่เชื่อมต่อกับ โปรแกรมบัญชี AccCloud ได้อีกจำนวนมากเช่นระบบขายหน้าร้าน ระบบ WareHouse Management  ระบบ จัดการคำสั่งซื้อออนไลน์  และอื่นๆ  ในราคาเกินคุ้มค่า
ติดต่อเราได้ที่
AccCloud Company


02-628-6565, 02-628-6566


 http://www.acccloud.co/

http://strpos.net/


Ekarins2002@hotmail.com


 (https://www.mx7.com/i/c14/ny7Gwd.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zASUueS9FmgAi2UJ) link (https://www.mx7.com/i/d51/gIahIr.JPG) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zASUuWPweAZWwtDO) link (https://www.mx7.com/i/dab/N31q6M.jpg) (https://www.dekitclub.com/go/https://www.mx7.com/view2/zASUvEMSNFEMXYmP) link